Dopravní cesta pro cyklisty č. 8 - plány na výstavbu Cyklostezky Zdislava

Cílem projektu je vybudovat bezpečnou dopravní cestu pro cyklisty s názvem "Cyklostezka Sv. Zdislavy", která propojuje obec Bílý Kostel nad Nisou a město Nový Bor a odvádí cyklistickou dopravu ze silnice I/13 Liberec – Děčín. Je zpracována studie vedení trasy o celkové délce cca 38 km, z toho cca 21 km počítá s výstavbou nových úseků.

Dokument o aktuálním stavu připravenosti je možné si stáhnout zde.

Prostřednictvím dotací přispěl Liberecký kraj na projektovou přípravu a výstavbu cyklostezky sv Zdislavy v letech 2015 - 2023 částkou 9 miliónů Kč. Chybí doprojektovat cca 10 km cyklostezek a vybudovat cca 12 km cyklostezek. Aaktuální stav přípravy a realizace je následující:

  • Bílý Kostel nad Nisou – Jítrava. PRÁVĚ SE STAVÍ. Liberecký kraj získal dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu 1,2 kilometru dlouhého úseku, který povede podél silnice číslo I/13 z Bílého Kostela nad Nisou směrem k Jítravě.  Stavba je podpořena ze SFDI celkové náklady jsou 12 mil Kč a dotace je 7,5 mil Kč.
  • Jítrava – Rynoltice. Trasa vede po stávajících komunikacích.
  • Rynoltice – Jablonné v Podještědí. Úsek k čerpací stanici v přípravě (DSP), dále komunikace upravena Povodím Ohře.
  • Jablonné v Podještědí – Kunratice u Cvikova. Liberecký kraj je investorem projektové přípravy osmikilometrového úseku za zhruba 5 milionů korun.
  • Kunratice u Cvikova – Cvikov. Preferovaná je varianta přes Lindavu po tělese bývalé žel. tratě. Alternativní (dočasná) varianta přes Drnovec je v realizaci,
  • Cvikov – Svor. Liberecký kraj byl investorem projektové přípravy tohoto úseku v délce 4 km za více než více jak 1,5 milionu korun. Celkové náklady stavby na území města Cvikov jsou 21 mil Kč a na území obce Svor 16,5 mil Kč. V roce 2024 podají obě obce žádost o stavbu úseku na svém území a mohou požadovat cca 2 mil spoluúčasti na nezpůsobilé výdaje ze SFDI a vlastní podíl.
  • Svor – Nový Bor, Arnultovice, úsek již realizován Lesy ČR.

Více aktuálních informací lze získat na adrese www.cyklostezkasvatezdislavy.cz

Zároveň se jedná o úsek na páteřní dopravní cestě pro cyklisty, označenou číslem 8,která propopuje Čechy s Moravou.

Aktualizováno k 30. 8. 2023.Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty