Pozemkové úpravy na Hynkově pomáhají rozvoji cyklistiky na Olomoucku

V části Hynkov, který je pod správou obce Příkazy, jsou realizovány pozemkové úpravy. Přípravné práce započaly již v roce 2011 a dohodnuté změny, včetně přečíslování pozemků a zápis do katastru nemovitostí, byly dokončeny v roce 2018.  V roce 2020 bylo získáno stavební povolení na realizaci naplánovaných společných zařízení. Jedná se o komunikaci z asfaltobetonu, průleh pro odvedení povodňové vlny, výsadba zeleně, oprava mostu přes meliorační kanál. V roce 2023 Pozemkový úřad Olomouc, který je investorem této stavby, zahájil stavební práce. Celková výše nákladů je téměř 30 mil. Kč. Po dokončení stavebních prací a následné kolaudaci, budou všechny realizované stavby a výsadba zeleně převedeny do majetku obce Příkazy.  Podél obou zpevněných komunikací dojde k vysázení ovocných stromů a keřů. 

Tyto pozemkové úpravy mají i výrazný vliv na podporu cyklodopravy. Jednak se podařilo opravit rozbitou polní cestu od hospůdky u Lucerny na Hynkově, až po hranici katastru směrem na Horku nad Moravou, kde je závora proti najíždění automobilů.

Jedná se přitom o významný cyklistický tah propojující Olomouc z Litovlí, který leží na páteřní Moravské cyklostezce.

Za zmínku stojí, že část tohoto úseku nebyla předmětem pozemkové úpravy. Tu musela vykoupit obec Příkazy a nechala zde udělat také projektovou dokumentaci.

Dále byla zpevněná polní komunikace z asfaltobetonu, která propojuje Hynkov s obcí  Příkazy. Po ní dojedou cyklisté až do centra obce, téměř k budově Hanáckého muzea v Přírodě, které mnozí spíš znají pod názvem Hanácký skanzen. Celková délka tohoto úseku je cca 3200 m. Nová komunikace je v délce zhruba 1100 m, zbytek asi 2100 tvoří původní asfaltová komunikace, která bude ještě opravena. Cyklisté tak nebudou muset již jezdit po silnici z Příkaz směrem na Hynkov, kde jezdí spousta automobilů, ale budou moci využívat tuto komunikaci.

V obci Příkazy, od kaple Sv. Cyrila a Metoděje směrem k obci Náklo – cyklotrasa 6056, byla v letošním roce realizována výstavba asi 500 m dlouhé cyklostezky, která zvýší komfort průjezdu přes naši obec.   

 Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty