Nový úsek RT3 z Rokycan do Klabavy

Jeden a půl kilometru dlouhý úsek mezinárodní cyklotrasy RT3 z Rokycan do Klabavy, který byl ve špatném technickém stavu, je kompletně zrekonstruovaný. Chybějící úsek od dálničního mostu u Rokycan, kolem vodní nádrže Klabava, až k samotné obci Klabava nahradil původní štěrkovou cestu plnou výmolů a nerovností. V rámci investice byl také vybudován bezpečnější výjezd do křižovatky se silnicí před Klabavou. Nový úsek navazuje na již existující cyklostezku od Rokycan k dálničnímu mostu. Cyklisté se tedy bezpečně dostanou z Rokycan až do Klabavy. Stavební úpravy, které byly zkolaudovány ve čtvrtek 25. května, financoval dobrovolný svazek obcí Horní Berounka, povodí Klabavy. Slavnostní otevření opraveného úseku se uskuteční cyklojízdou pro širokou veřejnost v sobotu 10. června z Rokycan až do Červeného Hrádku.

Foto: město Rokycany

„Nový úsek začíná v křižovatce se silnicí III/2327 před obcí Klabava a pokračuje po stávající veřejné účelové komunikaci U Klabavy až pod dálniční most dálnice D5, kde se napojuje na stávající stezku pro pěší a cyklisty. "Kompletně se opravil povrch původní účelové komunikace o délce 1517 metrů, nyní má šířku tři metry, stavebně jsme vyřešily také původní nepřehledné vyústění cyklostezky na silnici před Klabavou, kde jsme dobudovali 38 metrů stezky pro chodce a cyklisty. V celé délce nové cyklostezky jsou navrženy výhybny v místech s delším rozhledem,“ vysvětlila manažerka dobrovolného svazku obcí Jana Švandrlíková.

Celkové náklady byly 5,8 milionu korun. Financování projektu bylo podpořeno Plzeňským krajem – podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované cyklisté infrastruktury v Plzeňském kraji (2 mil. Kč) a Ministerstvem pro místní rozvoj, IROP – 32. výzva ITI Plzeň – SC 1.2 Cyklodoprava (3,8 mil. Kč).

Původní cesta měla nezpevněný kryt s povrchem ze štěrkodrti, byly na ní výtluky. Cyklostezka bude využívána také zemědělskou technikou pro obsluhu zemědělsky využívaných pozemků a dále pro dopravní obsluhu dálničního mostu a vodní nádrže Klabava.

„Jedná se o mezinárodní cyklotrasu č. 3 z Prahy přes Plzeň, Domažlice až na Folmavu, která prochází naším městem a nyní díky vybudování nové části se zvýší bezpečnost cyklodopravy pro všechny účastníky, a tím zkvalitní a doplní stávající infrastruktura pro cyklisty v Plzeňském kraji,“ řekl Tomáš Rada, starosta města Rokycan.

V roce 2019 vybudoval dobrovolný svazek obcí Horní Berounka prodloužení cyklotrasy RT3 u západního okraje Rokycan podél silnice II/605 směrem ke Klabavě za 6,2 milionu korun. Úsek je široký tři metry a umožňuje smíšený obousměrný provoz cyklistů a chodců. „Přímo v Rokycanech navázal na vybudovanou východní část mezinárodní cyklotrasy u kruhového objezdu v Plzeňské ulici a konec tehdy budovaného úseku byl při nadjezdu II/605 nad železniční tratí Plzeň – Praha. Cyklotrasa značně zvýšila bezpečnost cyklistů i chodců. Součástí projektu bylo veřejné osvětlení a středový zpomalovací ostrůvek, tzv. brána do města. Město nechalo u cyklostezky také vysázet stromy a pás keřů. Stezka vyšla na necelých šest milionů korun včetně DPH. Dobrovolný svazek obcí Horní Berounka získal dotaci přes 4,3 milionu korun z Plzeňského kraje. Zbývající část uhradili členové svazku, podíl Rokycan byl 1,47 milionu korun vzhledem k tomu, že budovaná část ležela v katastru města,“ uvedla Gabriela Šímová z Odboru finančního Městského úřadu Rokycany, která má na starosti dotace.

Zdroj: město Plzeň
Aktualizováno: 1. 9. 2023

 Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty