Nový úsek RT3 z Rokycan do Klabavy

Jeden a půl kilometru dlouhý úsek mezinárodní cyklotrasy RT3 z Rokycan do Klabavy, který byl ve špatném technickém stavu, je kompletně zrekonstruovaný. Chybějící úsek od dálničního mostu u Rokycan, kolem vodní nádrže Klabava, až k samotné obci Klabava nahradil původní štěrkovou cestu plnou výmolů a nerovností. V rámci investice byl také vybudován bezpečnější výjezd do křižovatky se silnicí před Klabavou. Nový úsek navazuje na již existující cyklostezku od Rokycan k dálničnímu mostu. Cyklisté se tedy bezpečně dostanou z Rokycan až do Klabavy. Stavební úpravy, které byly zkolaudovány ve čtvrtek 25. května, financoval dobrovolný svazek obcí Horní Berounka, povodí Klabavy. 

Foto: město Rokycany

„Nový úsek začíná v křižovatce se silnicí III/2327 před obcí Klabava a pokračuje po stávající veřejné účelové komunikaci U Klabavy až pod dálniční most dálnice D5, kde se napojuje na stávající stezku pro pěší a cyklisty. "Kompletně se opravil povrch původní účelové komunikace o délce 1517 metrů, nyní má šířku tři metry, stavebně jsme vyřešily také původní nepřehledné vyústění cyklostezky na silnici před Klabavou, kde jsme dobudovali 38 metrů stezky pro chodce a cyklisty. V celé délce nové cyklostezky jsou navrženy výhybny v místech s delším rozhledem,“ vysvětlila manažerka dobrovolného svazku obcí Jana Švandrlíková.

Celkové náklady byly 5,8 milionu korun. Financování projektu bylo podpořeno Plzeňským krajem – podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované cyklisté infrastruktury v Plzeňském kraji (2 mil. Kč) a Ministerstvem pro místní rozvoj, IROP – 32. výzva ITI Plzeň – SC 1.2 Cyklodoprava (3,8 mil. Kč).

Původní cesta měla nezpevněný kryt s povrchem ze štěrkodrti, byly na ní výtluky. Cyklostezka bude využívána také zemědělskou technikou pro obsluhu zemědělsky využívaných pozemků a dále pro dopravní obsluhu dálničního mostu a vodní nádrže Klabava.

„Jedná se o mezinárodní cyklotrasu č. 3 z Prahy přes Plzeň, Domažlice až na Folmavu, která prochází naším městem a nyní díky vybudování nové části se zvýší bezpečnost cyklodopravy pro všechny účastníky, a tím zkvalitní a doplní stávající infrastruktura pro cyklisty v Plzeňském kraji,“ řekl Tomáš Rada, starosta města Rokycan.

V roce 2019 vybudoval dobrovolný svazek obcí Horní Berounka prodloužení cyklotrasy RT3 u západního okraje Rokycan podél silnice II/605 směrem ke Klabavě za 6,2 milionu korun. Úsek je široký tři metry a umožňuje smíšený obousměrný provoz cyklistů a chodců. „Přímo v Rokycanech navázal na vybudovanou východní část mezinárodní cyklotrasy u kruhového objezdu v Plzeňské ulici a konec tehdy budovaného úseku byl při nadjezdu II/605 nad železniční tratí Plzeň – Praha. Cyklotrasa značně zvýšila bezpečnost cyklistů i chodců. Součástí projektu bylo veřejné osvětlení a středový zpomalovací ostrůvek, tzv. brána do města. Město nechalo u cyklostezky také vysázet stromy a pás keřů. Stezka vyšla na necelých šest milionů korun včetně DPH. Dobrovolný svazek obcí Horní Berounka získal dotaci přes 4,3 milionu korun z Plzeňského kraje. Zbývající část uhradili členové svazku, podíl Rokycan byl 1,47 milionu korun vzhledem k tomu, že budovaná část ležela v katastru města,“ uvedla Gabriela Šímová z Odboru finančního Městského úřadu Rokycany, která má na starosti dotace.

Zdroj: město Plzeň
Aktualizováno: 1. 9. 2023

 

 Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty