Cyklostezka a chodník u rybníka Stráž

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Zhruba 10 let příprav, projektování a finálně i výstavby trvala realizace smíšené cyklostezky a chodníku pro pěší v rekreační oblasti Pelhřimova zvané Stráž. 

V rámci revitalizačního projektu byla vybudována smíšené cyklostezka a chodník lemující obvod rybníka Stráž. Dále zde vznikla odpočinková zóna s lavičkami, dřevěné molo a parkoviště s kapacitou šesti parkovacích míst.

Smíšená víceúčelová cyklostezka v šířce tři metry je upravena asfaltovým povrchem. Část cyklostezky vedoucí po hrázi rybníka stojí na pilotech a je osazena železobetonovými deskami s kartáčovým povrchem. V tomto úseku je cyklostezka zúžena na dva metry a osazena oboustranným zábradlím. Lesem blíže u břehu rybníka vede povalový chodník pro pěší. Dále je vybudováno plavecké molo, písčitá pláž, molo pro loďky a zpevněná plocha pro invalidní rybáře. Cyklostezka navazuje na stávající cyklostezku do centra města, turistickou stezku do Starého Pelhřimova a cestu směřující k areálu Agrostroje (budoucí cyklostrasa).

 

Parametry:

  • cyklostezka (asfaltobeton) - délka: 1280 m, šířka: 3 m
  • pěší chodník (dřev. fošny) - délka: 340 m, šířka: 1,25 m

Doba realizace: říjen 2022 – červenec 2023

Celkové náklady: 36 846 973,58 Kč včetně DPH

 Spolufinancováno: IROP, výzva č. 9 „MAS Šipka – IROP – Udržitelná doprava IV.“ - dotace ve výši: 11 431 447,85 Kč, Kraj Vysočina, „Cyklodoprava a cykloturistika 2023“ - dotace ve výši: 3 000 000,- Kč

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby Východ.

Zdroj: Město Pelhřimov
Aktualizováno: 26. 7. 2023 

 Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Zdeněk Jaroš

Zdeněk Jaroš

místostarosta, Pelhřimov

Modul: Projekty