Lávka u Aldisu pro pěší a cyklisty v Hradci Králové

V Hradci Králové začala fungovat nová lávka, která slouží jako významná spojnice pro bezmotorovou dopravu. Tato lávka nejen umožňuje překročit řeku Labe pěšky a na kole, ale také představuje moderní přístup k dopravě ve městě. Nachází se v blízkosti Labského mostu a spojuje Smetanovo nábřeží s okolím kongresového centra Aldis.

Lávka u Aldisu hraje klíčovou roli v rámci projektu páteřní cyklokomunikace a opatření v Hradci Králové, který se zaměřuje na zlepšení bezpečnosti a efektivity pěších a cyklistů. S délkou 103 metrů a šířkou téměř 6 metrů poskytuje dostatek prostoru pro pohodlný a bezpečný pohyb pěších a cyklistů. Mánesova ulice a navazující ulice Škroupova tvoří spolu s plánovanou lávkou přes Labe velmi důležité propojení městských částí na levém břehu Labe s oblastí centra města a Pražského Předměstí. .

Architektonický návrh pochází od architekta Libora Kábrta, a přináší moderní a funkční design. Výrazné prvky, jako masivní nosná lana, pilíře a segmenty z vysokopevnostního betonu, jsou součástí této stavby. Beton použitý při výstavbě lávky je vyztužen ocelovými vlákny, což zvyšuje jeho pevnost.

Lávka Aldis je nejen technickým řešením, ale také důležitou infrastrukturou pro bezmotorovou dopravu ve městě Hradec Králové. Svému účelu slouží efektivně a zlepšuje pohyb pěších a cyklistů. Tato stavba dokládá, že investice do udržitelné mobility mohou pozitivně ovlivnit životy obyvatel a zlepšit městské prostředí.

 

Název projektu               

 Lávka u Aldisu                                                          

Operační program

 Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl

 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Termín realizace

 2021 - 2023

Celkové náklady

 174 763 475,23 Kč

Výše dotace

 102 705 299,73 Kč

Místo realizace

 Lávka přes Labe u Aldisu

Aktualizováno: 9. 10. 2023
Text a foto: archiv města Hradec Králové

  Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty