5+1 krok pro lepší cyklodopravu v Příbrami

Příbram

Jak jsme na tom

Na jedné straně Příbrami se rozkládají Březové Hory, na druhé Svatá Hora. Oba názvy svědčí o tom, že Příbram je poměrně kopcovité sídlo. Osou města protéká Příbramský potok, podél něhož vede takzvaná Zelená páteř. Dopravní tahy ve městě jsou frekventované a některá místa dopravně komplikovaná. V těsné blízkosti Příbrami se rozkládají Brdy, které představují cíl mnoha příbramských i mimopříbramských turistů. To je základní charakteristika výchozího stavu pro rozvoj cyklistiky v Příbrami.

Zelená páteř města s veškerou infrastrukturou vzniká už několik let. V minulosti byl vybudován odpočinkový areál na Rynečku, podél něhož vede cyklostezka od Nového rybníka k Hořejší Oboře. Postupně jsme rekonstruovali celý areál Nový rybník a zřídili zde in-line dráhu zasahující až za Fialův rybník. Ta je využívána také cyklisty, kteří vyjíždějí jižním směrem k oblíbenému turistickému cíli – Památníku Vojna. Spojení odpočinkového areálu a centra pomocí cyklotrasy funguje velmi dobře.

Hlavním cílem, který aktuálně řešíme, je cyklistická doprava v samotném městě. Chceme dát lidem možnost co nejpřirozeněji a nejbezpečněji cestovat po Příbrami na kole – nejčastěji ráno ze sídliště do centra a odpoledne opačným směrem. Slibujeme si, že tak aspoň částečně eliminujeme dopravu realizovanou osobními automobily.

Řešení

Vycházíme z cyklistického generelu, který je součástí dopravního generelu, jenž se věnuje příbramské dopravě pro období následujících dvaceti let. Dokument zahrnuje mnoho návrhů k řešení. V současnosti realizujeme několik bodů, jejichž cílem je zásadně zlepšit podmínky pro cyklistiku.

Na začátku letošního září bylo v Brdech nově vyznačeno 270 kilometrů cyklistických cest. Aktuálně budujeme takzvaná nástupní místa v Kozičíně a Orlově. Zde mohou lidé odstavit vůz a bude zde připraven veškerý potřebný mobiliář.

Dále připravujeme projekt stojanů pro kola ve školách a veřejných budovách města. Každý cyklista bude moci bezpečně uložit své kolo po celý den.

Od příštího roku chceme mít ve městě asi 300 stojanů na kola a koloběžky. Stojany budou vybrány na základě výběrového řízení, kdy jsme předepsali jednotný vzhled a takové technické parametry, aby se předcházelo poškození kol.

Dále má Příbram studii druhé páteřní cyklotrasy, která je schválená a připravená k realizaci. První, již funkční, vede podél zmiňovaného Příbramského potoka. Druhá bude spojovat nejobydlenější části Příbrami s centrem města. Podle kvalifikovaného odhadu je na této spojnici realizováno až 8000 přesunů denně. Od nové cyklotrasy si slibujeme, že by část tohoto dopravního toku mohla „přejít“ na kola.

Na základě dotazníkového šetření mezi zaměstnanci úřadu a příspěvkových organizací (celkově asi 500 lidí) jsme zjistili, že existuje velká část pracovníků města, kteří by uvítali možnost jezdit v práci jinak než autem. V první fázi pořídíme několik elektrických kol a koloběžek a jejich počet budeme navyšovat podle zájmu. Zaměstnanci dostanou reflexní vesty v barvách města a při cestování za pracovními záležitostmi tak budou jezdit nejen ekologicky, ale zároveň budou občanům propagovat zdravější životní styl. Další úvahy pak směřují k bikesharingu pro širokou veřejnost.

Všechna opatření, která souvisejí s cyklistikou, konzultujeme s takzvanou cykloskupinou, v níž zasedají odborníci i zástupci zainteresované veřejnosti. Všechny dokumenty a data jsou dostupné na sdíleném disku a veřejnost pravidelně informujeme o dalších krocích.Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Martin Buršík

Martin Buršík

ekonom, 1. místostarosta Příbrami

Modul: Projekty