Lávka přes Labe

Nová lávka přes řeku Labe v Nymburku je architektonickým a inženýrským skvostem, který slouží jako důležitá spojnice mezi centrem města a městskou částí Zálabí. Tato lávka byla navržena a postavena společností SHP – Stráský, Hustý a partneři, a jejím hlavním projektantem byl Jiří Stráský, který je známý svými návrhy lávek v Praze a Nymburku.

Lávka přes řeku Labe je technickým skvostem, který spočívá v dvou velmi plochých obloucích, které jsou vně skloněné, a na těchto obloucích je zavěšena mostovka z předpjatého betonu. Kromě oblouků je mostovka podepřena mezilehlými pilíři a opěrány na březích řeky. Tato konstrukce byla nesmírně náročným projektem, který vyžadoval i přesunutí části lávky po vodě a její následné zvednutí do definitivní polohy, kde byla dokončena.

Lávka se stala výraznou dominantou města, zejména díky svému osvětlení. Osvětlení je rozděleno na dvě části, a to osvětlení oblouků a osvětlení mostovky. Toto osvětlení může být spuštěno společně, nebo může být osvětlena pouze mostovka, a to v souladu s platnými bezpečnostními normami.

Lávka má délku 210 metrů a byla konstruována tak, aby vydržela minimálně sto let. Nahradila starou lávku z roku 1984, která byla kvůli pokročilé korozi nosných lan uzavřena a později zcela stržena. Lávka byla poprvé otevřena pro veřejnost v listopadu roku 2021, ale oficiální oslavy probíhaly až na jaře následujícího roku, kvůli pandemii COVID.

Tato unikátní lávka se vyznačuje tím, že není podepřena žádnými pilíři ve středním průseku řeky, ale je pevně ukotvena na březích. Svojí ocelovo-betonovou konstrukcí představuje novou dominantu města a byla navržena tak, aby nezastínila sousední kamenný most. Stavba této lávky byla financována především Státním fondem dopravní infrastruktury, který poskytl významný finanční příspěvek.

 

Aktualizováno: 22. 10. 2022
Text: město Nymburk
Foto: SHP – Stráský, Hustý a partneři

 Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty