Rozvoj třídy 28. října v Ostravě

Koncepce městské třídy 28. října – Opavská představuje ambiciózní plán pro proměnu a zlepšení této důležité městské třídy v Ostravě. Tato třída, s délkou 12 kilometrů, je jednou z hlavních tepen městského života, prostírá se "od tanku až ke Globusu." Toto označení vystihuje její rozsah, který začíná u Sýkorova mostu na Slezském břehu řeky Ostravice a končí na samém okraji města, na hranici Poruby a Plesné. Denně se zde pohybuje zhruba 80.000 lidí a míří sem také téměř 40 % městských investic. Je tak jedním z klíčových míst, kde se odehrává městský život a hospodářská aktivita.

zdroj: Koncepce městské třídy 28. října – Opavská, MAPPA

Avšak i přesto, že je tato třída tak významná, její současná podoba neodpovídá plně svému potenciálu a významu. Více než jen průjezdná dopravní tepna, městská třída 28. října – Opavská by měla sloužit obyvatelům města jako příjemný a živý veřejný prostor. Koncepce má za cíl právě tuto transformaci.

Jedním z hlavních prvků této koncepce je dlouhodobý plán, který zahrnuje významné změny v uspořádání ulice. Tento plán klade důraz na zlepšení prostoru pro chodce a cyklisty, aby měli dostatek místa a bezpečí. To zahrnuje široké chodníky a oddělení cyklistických pruhů od motorové dopravy. Kromě toho může být nezbytné přesunout technickou infrastrukturu, aby se vytvořilo místo pro stromy a zeleň, což přispěje k vytvoření příjemného a esteticky přitažlivého prostředí.

Tato koncepce také vymezuje rozvojová území, která by měla být důkladněji zkoumána, aby se vytvořily lepší životní podmínky pro obyvatele. Plán zahrnuje i různé časové horizonty, protože některé změny budou vyžadovat dlouhodobou přípravu, jako například změny v dopravním řešení, zatímco jiné lze zahájit ihned, například úpravou dlažby nebo výměnou laviček.

Další důležitou částí této koncepce je rozdělení městské třídy na 22 menších úseků. Tato segmentace umožňuje efektivní plánování a koordinaci konkrétních investic v kratším časovém horizontu. Každý úsek je zvažován jako samostatný celek, což usnadňuje realizaci změn, jako například rekonstrukce křižovatek. Tato část koncepce slouží městským obvodům při plánování investic a umožňuje dialog mezi magistrátem a městskými obvody o tom, jak a kde provést úpravy.

Třetí část koncepce zahrnuje manuál pro realizaci menších investic a drobných úprav, které mohou rychle pozvednout vzhled a funkčnost ulic. Tento manuál pro veřejná prostranství poskytuje směrnice pro výběr prvků, jako jsou zeleň, lavičky a dlažba, a usnadňuje rozhodování o výběru těchto prvků. Tato část je rozdělena do dvou standardů: základního a vyššího. Základní standard se používá pro běžná prostranství, zatímco vyšší standard se vztahuje na místa většího významu a klade větší důraz na design a kvalitu.

zdroj: Koncepce městské třídy 28. října – Opavská, MAPPA

Přípravě této koncepce předcházela důkladná analýza a sběr dat, stejně jako řada setkání s klíčovými aktéry v této oblasti, včetně městských organizací, zástupců města a všech 9 městských obvodů, kterými třída prochází. Důležitou roli hráli i partneři jako Dopravní podnik Ostrava, ČEZ a Veolia. Veřejnost měla také příležitost sdílet své názory na podobu ulic a okolí prostřednictvím pocitové mapy a mohla se aktivně zapojit do procesu, například prostřednictvím výstavy „Proměňme městskou třídu“ a komentovaných procházek.

Koncepce městské třídy 28. října – Opavská bude sloužit jako užitečný nástroj pro město Ostrava a městské obvody při plánování a realizaci projekcí. Bude sloužit úředníkům, architektům, projektantům a projektovým manažerům při konzultacích a hodnoceních konkrétních projektů, a pomůže usnadnit rozhodování o tom, jak tyto projekty v těchto lokalitách provádět. Tato koncepce tak představuje důležitý krok k transformaci této městské třídy z pouhé dopravní tepny na reprezentativní, příjemný a živý veřejný prostor.

 

Aktualizováno: 30. 10. 2023
Zdroj: MAPPA

 Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty