Vytvoření páteřní magistrály Vítkov - Odry - Opava

Cyklisté v našem regionu jsou vystaveni řadě nebezpečných situací při jízdě po cestách I. a II. třídy. Nová cyklomagistrála má potenciál umožnit obyvatelům pohodlnou dopravu mimo hlavní silnici do práce, rozšířit možnosti místní cykloturistiky a usnadnit přepravu do dalších obcí s rozšířenou působností (ORP), včetně možností navazování na další trasy.

V prvním kroku plánujeme vytvořit studii pro propojení obcí Vítkov - Lesní Albrechtice. Tato trasa by umožnila obyvatelům vyhnout se hlavní silnici při cestě do Hradce nad Moravicí a následně využít cyklostezky do Opavy. Již předem jsme si vědomi možných komplikací, jako jsou složitá jednání, mnoho vlastníků, různé katastry, náročný terén a absence polní cesty v plánované trase, a taktéž absence této trasy v krajském plánu.

Druhým krokem bude spojení Vítkova s trasou „Střecha Evropy“, která směřuje z údolí Maria Skály do Oder a dále.

Plán počítá s tím, že  další obce v blízkém okolí následně vybudují své vlastní místní dopravní cyklotrasy, které se budou napojovat na tuto páteřní síť. Hlavní trasu a lokální trasy si starostové mikroregionu začlení do strategického dokumentu, který bude schválen jednotlivými zastupitelstvy.

 

Zdroj: město Vítkov
Aktualizace: 22. 11. 2023 

 

 Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Mgr. Jakub Cihlář a Mgr. Martin Šrubař

Mgr. Jakub Cihlář a Mgr. Martin Šrubař

starosta a místostarosta města Vítkov

Modul: Projekty