Cyklistická zóna na páteřní cyklotrase č. 6 podél Ohře

Město Žatec dokončilo výstavbu cyklistické zóny podél páteřní cyklotrasy č. 6, vedoucí podél řeky Ohře. Nový dopravní režim a asfaltová vozovka na dvoukilometrovém úseku významně zvýšily komfort cyklistů.

Hlavním důvodem, proč padla volba právě ne cyklistickou zónu, byla potřeba zachovat možnost vjezdu pro motorová vozidla, v souvislosti s obluhou zejména zahrádkářské kolonie. Nová cyklozóna podél řeky Ohře nabízí šířku mezi 3 až 3,6 metry, na výhybnách se rozšiřuje až na 5,3 metru. Opatření funguje od 30. května 2023.

Tento dopravní režim je v českém zákoně již od roku 2016. V místech, vyznačených touto dopravní značkou, mohou cyklisté využívat vozovku v celé její šířce. Jiná vozidla mohou vjet do cyklistické zóny pouze tehdy, pokud jsou vyznačena ve spodní části dopravní značky. V cyklistické zóně smí případně řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/h.

Nový úsek cyklozóny začíná jižně od železničního mostu v ulici Stroupečská a pokračuje kolem zahrádkářských kolonií podél řeky Ohře až do údolí pod obcí Záhoří. Celkové náklady na tuto akci činily 13,7 milionů korun, přičemž 85 procent této částky bylo financováno z prostředků Evropské unie.

Na tento úsek dopravního spojení podél Ohře vybudovaného městem naváže další, který připravuje Ústecký kraj, rovněž v podobě cyklistické zóny. 

 

Aktualizace: 26. 11. 2023

Text a foto: Město Žatec

  Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty