Cyklostezka Ohře – úsek z Dalovic do Všeborovic

Na Cyklostezce Ohře v Karlovarském kraji se chystají významné stavební práce.  Jedna z nejoblíbenějších tras v kraji se rozroste o nový úsek z Dalovic do Všeborovic, který bude mít celkovou délku přes 1,7 kilometru.

Nový úsek cyklostezky, jehož stavba by měla být zahájena v roce 2024, vytvoří bezpečné propojení mezi již existujícím 4,5km úsekem z Všeborovic do Šemnice. Tato nová část odstraní potřebu projet frekventovanou silnicí a zdolat prudký kopec, což bylo dosud nebezpečné pro cyklisty. Zároveň tím bude v podstatě dokončen kompletní průjezd Karlovými Vary.

Chystaný úsek povede po levém břehu řeky Ohře. Začínat bude v Bohaticích v místě takzvané Drahovické lávky a pokračovat bude až k místní komunikaci Výletní, která prochází chatovou osadou Všeborovice. Projekt zahrnuje vybudování 41 metrů dlouhé lávky přes Vitický potok a devět metrů dlouhého tunelu, který protne skalní masív. Součástí prací bude také kácení zeleně, její náhradní výsadba a instalace nového veřejného osvětlení.

Náklady na tento technologicky náročný úsek činí přibližně 35 milionů korun. Očekává se, že 85 procent těchto nákladů bude financováno z Evropských fondů. Stavební práce by měly začít na začátku příštího roku a být dokončeny v dubnu 2025.

Financování projektu pochází z 66. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Specifický cíl 6.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství prostřednictvím Integrované územní investice Karlovarské aglomerace (ITIKA°).

 

Aktualizace: 6. 12. 2023
Zdroj: Karlovarský kraj
Foto: Jitka Vrtalová

  



Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty