Cyklostezka z Poruby do Vřesiny

Dne 1. prosince 2023 bylo slavnostně dokončeno nové cyklistické propojení mezi Porubou a Vřesinou. Zbrusu nové propojení pro chodce a cyklisty, které je dlouhé přibližně 450 metrů, vytváří bezpečné a efektivní spojení mezi okrajem města a sousední obcí.

Nový chodník, nová společná stezka pro pěší a cyklisty a nové přemostění přes vodní tok Vřesinka přináší i řadu výhod pro místní obyvatele. Jednou z klíčových výhod je doplnění chybějícího propojení komunikací v souběhu se silnicí I/11. Komunikace vede od napojení mimoúrovňové křižovatky na silnici III/4692, což poskytuje místním obyvatelům jednoduchý přístup k volnočasovým aktivitám, jako jsou Skalka Family Park a střelnice Poruba. To přináší větší možnosti pro trávení volného času a posiluje komunitní vazby v rámci oblasti.

Nové propojení poskytuje bezpečnější alternativu pro cyklisty, kteří dříve využívali frekventovanou silnici III. třídy. Důležitý je také význam nové komunikace pro pěší, kteří si mohou užívat procházky z točny ve Vřesině k zábavnímu parku, střelnici či rybníku Skalka.

Celkové náklady na dokončení cyklistického propojení Poruby s Vřesinou včetně úpravy koryta vodního toku přesáhly částku 14,2 milionu korun. Moravskoslezský kraj se zapojil finančním příspěvkem ve výši přesahující 5,8 milionu korun. Realizaci stavby zajišťovala společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, a projektovou dokumentaci vypracoval Dopravoprojekt Ostrava.

Aktualizace: 6. 12. 2023
Text a foto: Magistrát města Ostrava, MAPPA Ostrava

 Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty