Regionální cyklotrasa 517, Velká Bystřice - Hlubočky

Největší intenzita cyklistů v Olomouckém kraji je na cyklostezce ve Velké Bystřici. Jak ukázaly sčítače v roce 2023, tek zde bylo zaznamenáno 201 600 průjezdů. I když cyklotrasa 517 ještě není vyznačena, určitě se zde neztratíte. Z Olomouce vyjedete po cyklostezce ve směru na Bystrovany po cyklotrase č.5 a dále po místních komunikací se dostanete až do Velké Bystřice. Mimo jiné, právě nyní se projektuje i cyklostezka, která propojí Bystrovany s Velkou Bystřicí. Z Velké Bystřice dále pojedete po cyklotrase 6009 až do Mariánského údolí, místní části Hluboček. Zde tip pro rodiče s dětmi končí, ale pro ty trénovanější bude čekat vyznačená cyklotrasa až do Moravského Berouna.

Zpět ale k Velké Bystřici, kde bylo naměřeno nejvíce cyklistů. Jak se to mohlo stát? Město Velká Bystřice se snaží dlouhodobě rozvíjet a budovat cyklistickou infrastrukturu. V roce 2006 nechalo pod hlavičkou Sdružení obcí mikroregionu Bystřička vypracovat studii Zpřístupnění údolí řeky Bystřice pro cyklistickou dopravu a začali s postupným budováním cyklostezek.

stavba cyklostezky

Jako první společně s obcí Hlubočky vybudovalo v roce 2009 za dotační podpory ROP Střední Morava 3 km úsek cyklostezky přes chatovou osadu Burk, čímž jsme dostali cyklisty z frekventované komunikace III/44317. Jedná se především o zaměstnance firem , kteří dojíždějí do průmyslové zóny v Hlubočkách - Mariánském Údolí nebo naopak zase do Olomouce. V dalším kroku znovu za podpory ROP Střední Morava v roce 2014 vybudovalo 1km úsek cyklostezky od vlakové zastávky po napojení na úsek Burk. Důvod byl prozaický, místní komunikace Jana Pospíšila a Na Svobodě byly „zavaleny“ cyklisty, kteří přestali jezdit po silnici III/44317, ale začali jezdit po místních komunikacích v opravdu významném počtu. Na úsek od vlakové zastávky v roce 2019 navázalo město za podpory SFDI velmi zajímavým úsekem, kterému říkáme bystřická náplavka. Jedná se o poměrně krátký (cca 500 m) úsek, ale technologický náročný v úzkém pruhu mezi vlakovou tratí a řekou Bystřicí.

Stav cyklostezky v roce 2024:Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:
Modul: Projekty