Chrást - Chlumek, národní cyklotrasa č. 37

Pro kratší přojížďku v Plzeňském kraji můžete zvolit úsek cyklotrasy č. 37, a to z Bukovce do Chrástu, kde je navrženo vyústění stezky na účelovou komunikaci ke statku. Celková délka úpravy první části nové stezky pro chodce a cyklisty v úseku Bukovec – Chrást je 4 844,30 m. Další necelý kilometr můžete dojet až do Chlumku, kde přímo v Bukovci navazuje na tuto druhou část.

Cyklostezka Bukovec – Chrást navazuje v Bukovci na cyklotrasu č. 3 Klubu českých turistů (KČT). Povrch cyklostezky je asfaltový a na jejím konci, v obci Chrást, navazuje stezka na účelovou komunikaci v délce 220 metrů, která byla opravena a rozšířena o výhybny. 

Celá stezka je vhodná i pro méně zdatné cyklisty a pro využití rodin s dětmi a zároveň kombinuje městský charakter a rekreační funkci.Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:
Modul: Projekty