Vize rozvoje Chebu (VRCh)

Úvod

Veřejný život v nejzápadnějším koutě republiky se od letoška snaží obohatit iniciativa nazvaná Vize rozvoje Chebu (VRCh). Skupina si klade za cíl zahajovat veřejné diskuse o tématech architektury, urbanismu nebo městského designu, ať již k tématům řešeným na radnici aktuálně, tak i ve věcech, které by se ve městě mohly měnit v budoucnu.

Devět mladých chebských občanů různých profesí nejprve letos na jaře spojily podněty k záměru města Chebu prodat případnému developerovi urbanisticky významnou část města – areál po bývalých kasárnách na Zlatém vrchu. V lokalitě by měla vzniknout nová obytná čtvrť.

Informace byla zveřejněna k 13. 9. 2020.

Řešení

Prvotní návrh záměru, který mělo zastupitelstvo města Chebu schvalovat v květnu, předpokládal, že lhůta pro podávání přihlášek, včetně zpracovaných architektonických studií, bude pouze 2,5 měsíce a v hodnotící komisi budou převažovat městští politici a úředníci nad nezávislými architekty a urbanisty. Takový postup vyvolal mnoho otazníků nejen u nás, ale i u části zastupitelů. Iniciovali jsme proto schůzku na radnici, formulovali veřejný dopis zastupitelům a nakonec se tyto podmínky podařilo výrazně změnit,“ vysvětluje advokát Libor Dušek. V komisi zasednou v převážné míře nezávislí architekti a lhůta se nakonec schválila na 6 měsíců (do konce roku 2020). Pro VRCh tím však věc nebyla uzavřená. Naopak se pokusil chebské radnici pomoci s propagací lokality a vytvořil web www.kasarnacheb.cz, společně s novým vizuálem pro lepší identifikaci celého projektu.

„Zájem o lokalitu bývalých kasáren dal dohromady občany, kteří podobně vnímají velký skrytý potenciál města Chebu v možnostech jeho rozvoje, a to spíše více uvnitř současné zástavby než na zelených loukách v okolí města, kde se v poslední době staví nejvíce. Chceme proto postupně veřejnosti, politikům, úředníkům i soukromým podnikatelům otevírat nová témata v možnostech města, ať již jde o nedostatečně využitá prostranství a ulice, pozapomenuté architektonické klenoty nebo o třeba vizuální smog,“ dodává architekt David Poloch. Skupina VRCh se rovněž těší i na sledování a případné připomínkování záměrů, které Cheb v brzké době čekají, například rekonstrukce hodnotné nádražní budovy, výstavby plaveckého bazénu nebo stále řešené přístavby knihovny.

„Vedle naší pravidelné prezentace na Facebooku a Instagramu chystáme i veřejné akce v prostorách města. V nejbližší době to bude procházka v areálu Zlatého vrchu, kontakt jsme již navázali s Fakultou architektury ČVUT, rádi bychom do Chebu zvali různé odborné kapacity. Především ale chceme vzbudit zájem o skryté možnosti Chebu v místních občanech. Bez spolupráce s místními by naše inciativa nedávala smysl,“ uzavírá designer Tomáš Novotný.Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:
Modul: Projekty