Cyklostezka “Mechu a Perníku”, úsek Vysoká nad Labem – Opatovice nad Labem

Cyklostezka “Mechu a Perníku”, úsek Vysoká nad Labem – Opatovice nad Labem

-              Žadatel: Svazek obcí Hradubická labská

-              Celkové náklady projektu 24 300 000 Kč; CZV 24 300 000 Kč; podpora EU (85 %) 20 655 000 Kč.

-              „Cyklostezka „Mechu a Perníku“, úsek Vysoká nad Labem – Opatovice nad Labem" je dílčí částí mezinárodního záměru vedení cyklostezky podél řeky Labe od jejího pramene po Hamburk a přímo navazuje na první vybudovaný úsek cyklostezek Hradec Králové – Vysoká nad Labem dokončený v roce 2019. Zároveň je součástí souboru staveb „Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka Mechu a Perníku".

-              Cílem projektu je výstavba dílčího úseku stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem v úseku od mostu ve Vysoké nad Labem po místní komunikace v obci Opatovice nad Labem s cílem vymístit cyklistickou dopravu a pěší ze silniční komunikace III/29813, která svým příčným uspořádáním nevyhovuje ani současnému automobilovému provozu a pohyb cyklistů a pěších po vozovce šířky 5,25 m do 5,75 m je pro její uživatele nebezpečný.

-              Celková délka navržené cyklostezky je dle PZ 2,5 km, v současné době probíhají průběžně změny ve značení trasy, tudíž aktuálně je způsobilý úsek v délce 2,25 km.

-              Informace o současném stavu, plánované napojení na stávající cyklotrasu, technické údaje o budované cyklostezce, plánované snížení indikátoru délka cyklostezky, data o pohybu cyklistů a pěších ze sčítače v daném úseku, vykoupeny jsou všechny pozemky, SO most přes Plačický potok.

-              V současnosti probíhá doplnění řízení pro společné povolení (09/24 SP).

-              Dokončení stavby se předpokládá na podzim 2025.

 

Doplňující informace k Labské stezce:

Nejvíce připravené jsou úseky Srnojedy-Valy (podzim VŘ na projektanta) a Valy-Přelouč (podmíněno výkupy pozemků), dále Němčice-Hrobice – u těchto úseků by během tohoto roku měly mít vyřešeny pozemky a měly by být zahájeny práce na projektových dokumentacích, úsek Ráby-Kunětice – jednání s developerem, spojka Brozany – problém s vlastníky pozemků. Cílem je do konce roku 2024 dořešit výkupy pozemků na všech dotčených úsecích a během roku 2025 zahájili práce na PD. Řeší se průběžně financování s městem a krajem.

Ke stažení

Prezentace Opatovice.pdf (2.1 MB)Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty