Stezka pro chodce a cyklisty, Hodonín

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Předmětem realizace je návrh společné stezky pro chodce a cyklisty v ul. Velkomoravská a úprava autobusových zastávek hromadné dopravy. Stezka byla poslední částí k propojení cyklistické trasy města Hodonín s obcí Lužice. Délka předmětného úseku stezky je cca 771 m. Vybudování stezky vychází z koncepce cyklistické dopravy, zpracované v roce 2019, jako součást napojení města na nejbližší okolí a okolní obce. Navržená stezka rovněž zasahuje do projektu Příměstského lesa Bažantnice, kde formuje první dílčí část obměny hospodářského lesa na les rekreační.
Součástí projektu je vybudování dvou přechodů přes komunikaci I/51 (ul. Velkomoravská), které řeší bezpečný přechod/přejezd v prostoru křižovatky směrem na obec Lužice a přechod mezi dvěma zastávkami MHD. Po ničivém tornádu, které území zasáhlo v roce 2021 se jednalo o první projekt začínající obnovy území. Před realizací stezky pro chodce a cyklisty museli cyklisté využívat komunikaci první třídy, která je rovněž jednou z hlavních příjezdových komunikací do města Hodonín. Tuto komunikaci využívalo v letním období více jak 1000 cyklistů za den pro dojíždění do práce a do okolní obce.
Vybudováním stezky jsme jim umožnili bezpečnou cestu. Na celou stezku pro chodce a cyklisty byl použit cementový beton, který zaručuje vysokou pevnost. Šedá barva napomáhá „rozjasnit“ stezku i za nepříznivého počasí. Jelikož se stezka nachází v lese, který byl zničen tornádem v roce 2021, byla provedena nová výsadba a kolem stezky byla instalována protikořenová folie, aby nedocházelo k poškození stezky kořeny stromů. Pro maximalizaci využití stezky jak v průběhu ročních období tak i denní doby byla stezka doplněna veřejným osvětlením a to vč. nasvětlení obou uvedených sdružených přechodů. Betonová stezka si doposud nevyžádala opravy, ani intenzivní údržbu. V průběhu letošního roku bude stezka ještě doplněna o lavičky, které budou umístěny na k tomu předem připravené plochy, a to k zajištění odpočinku zejména turistů, kteří stezku od prvního dne intenzivně využívají stejně jako dojíždějící.



Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:
Modul: Projekty