Dopravní terminál ve Frýdlantu nad Ostravicí

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Řešené území se nachází poblíž centra města Frýdlant nad Ostravicí mezi železniční tratí č. 323 Ostrava hlavní nádraží - Valašské Meziříčí a obytnou zástavbou. Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí umožňuje přestupní vazby mezi železniční, veřejnou autobusovou a individuální dopravou. Zázemí pro cestující i personál dopravců je z velké části uvažován ve stávající výpravní budově. Železniční část dopravního terminálu byla modernizována již v roce 2014 v rámci rekonstrukce stanice Frýdlant nad Ostravicí. Projekt řešil veřejnou linkovou autobusovou, individuální automobilovou dopravu včetně dopravy v klidu a pěší vazby. Dle ČSN 73 6425-2 se jedná o malý přestupní uzel regionálního významu s mezinárodními autobusovými spoji a vlakovými spoji do krajského města, kde je přestup na spoje do hlavního města. Základní druhy dopravy přestupního uzlu jsou železniční doprava, regionální hromadná linková doprava, automobilová, pěší a cyklistická doprava. Dopravní terminál bude sloužit více dopravcům.

Předmětem projektu bylo přemístění stávajícího autobusového nádraží na nově vybudovaný autobusový terminál do těsné blízkosti vlakového nádraží včetně rekonstrukce stávajících zpevněných ploch a novostavby parkoviště. Výstavbou terminálu došlo ke zpřehlednění prostoru mezi oběma nádražími, zkvalitnění a zefektivnění poskytovaných služeb, zlepšení technického stavu autobusového nádraží, k vybudování chybějících parkovacích míst v řešené lokalitě a v neposlední řadě ke zvýšení bezpečnosti dopravy v okolí vybudovaného terminálu a zpřehlednění veškerých dopravních vazeb. Hlavním předmětem stavby bylo vybudování autobusového stanoviště s 5ti stáními v pilovitém uspořádání s moderními autobusovými přístřešky a 2 stáními pro odstavení autobusů. Dokončená stavba představuje úpravu zpevněných ploch v přednádražním prostoru s odstavných pruhem pro vozidla taxi, vybudované parkoviště pro 93 vozidel v prostoru nevyužité stávající dlážděné plochy podél kolejí. Na parkovišti je umístěno celkem 93 kolmých stání (z toho 76 stání P+R, 5 stání je vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu, 6 stání K+R, 4 stání vyhrazena pro SŽDC a 2 stání vyhrazena pro elektromobilitu s možnost nabíjení elektrovozidel).

Na parkovišti byla provedena stavební příprava pro umístění rychlodobíjecí stanice pro elektromobily, poskytující služby pro 2 vozidla najednou, která bude instalována v připraveném prostoru jejím vlastníkem, společností ČEZ, skupinou E mobilita. V prostoru terminálu a parkoviště je vhodně doplněna bohatá výsadba zeleně doplněna moderními prvky mobiliáře jako např. lavičky, koše, informační vývěsky, hodiny v parku, autobusové přístřešky, lavička s USB portem. Do budoucna výhledově je uvažováno s osazením kamerového systému a internetového připojení, jehož příprava byla také v rámci realizace stavby již provedena. Celkově došlo k významnému zkvalitnění prostoru vzhledem k jeho funkčnosti a účelu. Mezi parkovištěm, terminálem a železniční tratí je vybudována opticky oddělující gabiónová zídka z drátokošů a vyskládaného kamene s vytvořeným pásem navržené zeleně. V rámci stavby došlo k opravám a doplněním stávajících chodníků a pěších tras pro zachování veškerých pěších vazeb (dlážděné chodníky ze zámkové dlažby, mlatový chodník v parčíku, případně osazení nášlapných kamenů v prostoru zeleně), v celém prostoru bylo vybudováno nové veřejné osvětlení všech vytvořených nebo rekonstruovaných ploch a došlo k výměně svítidel podél ulice Poštovní. Úpravou prošel i asfaltový povrch komunikace na ulici Poštovní.Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty