Mobilita žáků a studentů ve školách

Praha

Cyklovyjížďka se starostkou ukázala, v jakém stavu se cyklistická a pěší síť na Praze 5 nachází, jakým problémům cyklisté i motoristé v provozu musí čelit, jaké existují situace ohrožující bezpečnost, ale i co nového se realizovalo a s jakými výsledky.

Řešení

Za tím účelem se vytvořila platforma pro mobilitu na území MČ Praha 5, která diskutuje všechny aspekty problematiky městské mobility v různém názorovém proudu. Tato diskuze se v dalším kroku přenese na půdu základních škol, kde se bude problém dojížďky řešit detailněji z pohledu žáků, jejich dopravní chování, bezpečnost kolem školy ap.

Cílem je aktivně přispívat k rozvoji města. Diskutovaná témata mobility na základních školách přinesou důležité podněty k organizaci veřejného prostoru a návrhu udržitelné mobility.

Chceme:

  • Koordinovat témata související s městskou mobilitou – např. tvorba veřejného prostranství
  • Vytvářet bezpečné prostředí, které kvalitně integruje všechny přepravní módy
  • Hledat nejlepší cestu, aby byly spokojeny všechny skupiny – chodci, cyklisté, řidiči, cestující MHD a další.
  • Koordinovat činnosti související s mobilitou s magistrátem hl. m. Prahy
  • Otevírat diskuzi na téma městské mobility s nově založenou platformou odborníků a s občany MČ Praha 5.
Obsah projektu

V rámci Evropského týdne mobility zahájila v předstihu MČ Praha 5 debatu o bezpečné mobilitě v Praze 5. V druhém kole navazuje projekt na základních školách, kde se bude diskutovat mobilita žáků a studentů. Pozitivním efektem je dopravní výchova žáků.Zpět na všechny aktivity

Ambasador projektu:

Renata Zajíčková

Renata Zajíčková

Praha 5, starostka

Modul: Projekty