Cyklostezka Třebíč – Dukovany

Problém

Jaderná elektrárna Dukovany je nejvýznamnějším zaměstnavatelem v regionu, v elektrárně pracují cca tři tisíce zaměstnanců Skupiny ČEZ a dodavatelů. Plánovaná výstavba 5. bloku JE Dukovany je velmi zásadní z hlediska fungování lokální ekonomiky i z důvodu budoucího hospodářského rozvoje celého regionu. Je v návrhu zapojení lokálních firem, a tak personálně zajistit výstavbu.

Už v současné době se potýká JE Dukovany se vzrůstajícím počtem vozidel na přilehlých parkovištích, která jsou kapacitně nepostačující. I to bylo důvodem pro hledání dalších vhodných možností, jak usnadnit a zpříjemnit zaměstnancům jejich cestu do práce. Vzhledem k absenci vhodné cyklostezky je nutné rekreační cyklistiku i jako způsob dopravy pro dojíždění do zaměstnání využívat vytíženou silnici II/351.

Foto: Ivana Cahová

Řešení

V souvislosti s nárůstem poptávky na tento udržitelný způsob dopravy byla vypracována studie na cyklostezku Třebíč – Dukovany.

Vybudování cyklostezky podpořila i „Studie dopravního plánu JE Dukovany“, kterou pro ČEZ, a. s. vytvořil spolek „Regio 2020“. Z průzkumů mezi zaměstnanci jednoznačně vyplynulo, že důvodem nevyužívání jízdního kola jako dopravního prostředku do zaměstnání, jsou chybějící cyklostezky.

Obsah projektu

Aktuální návrh trasy cyklostezky je ve většině úseků přes zelený pás přisazený k silnici II/351 resp. II/152. Výjimku tvoří úseky, které jsou momentálně už cyklotrasy Valeč – Dalešice nebo Valeč – Slavětice. V případě realizace se počítá také s návazností na již vybudované a plánované cyklostezky. Napojení přes obec Číměř na budoucí cyklostezku Třebíč – Vladislav a také napojení na síť cyklotras v Třebíči.

Předpokládané náklady na vybudování nových úseků cyklostezky Třebíč – Dukovany jsou odhadovány na 125 mil. Kč. Financování a realizace celého projektu je v jednání s dotčenými subjekty i možnými investory.

Část cyklostezky úsek Valeč – Slavětice, Autor studie: Ing. Pavel Vidlák, VIPA project, s.r.o.Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Roman Havlín

Roman Havlín

JE Dukovany, ředitel

Modul: Projekty