Dopravní terminál Výhledy

Praha

 • V severozápadním segmentu pražské aglomerace probíhá v posledních letech intenzivní nová výstavba.
 • Nároky na mobilitu (počet cest na osobu) se výrazně zvýšily za posledních 15 let, zejména co se týká cest na pracoviště, dále v oblasti obchodu, služeb, stravování a volnočasových aktivit
 • Došlo k velkému nárůstu počtu osob překračujících hranice Prahy (o více než 25% od roku 2007).
 • Podíl automobilové dopravy na hranicích Prahy činí cca 79%
 • Lidé dojíždějící do Prahy používají auto dvakrát častěji než obyvatelé hlavního města.

Řešení

Městská část Praha-Suchdol zpracuje Studii proveditelnosti přestupního terminálu TT Podbaba – Suchdol, ve které bude navrženo uspořádání území tramvajového terminálu, P+R a veřejné vybavenosti, navrhne řešení veřejné dopravy na území městské části v souvislosti s TT a organizaci návazné dopravu z přilehlé aglomerace a která bude podkladem pro projednávanou změnu ÚP Z2976/09 dle požadavku HLMP.

Cílem řešení je připravit opatření k preferenci veřejné dopravy a k omezení individuální dopravy z aglomerace do hl.m. Prahy. Opatření budou diskutována se zúčastněnými osobami (sousední městské části a obce: Praha 6, Lysolaje, Únětice, Horoměřice, Statenice, Roztoky, Velké Přílepy, …, s organizátorem dopravy ROPID, Středočeským krajem, ČZU, areálem AV ….). Bude provedeno základní posouzení vlivu opatření na zlepšení životního prostředí (snížení snížení exhalací, PM10, CO2, snížení hluku …). Výsledky studie budou navrženy k začlenění do územního plánu – změna ÚP Z2976/09.

Obsah projektu
 • Záchytné parkoviště P+R
 • Služby carsharing
 • B+R a sdílení kol
 • Smyčka pro tramvaj a autobusy PID
 • Dobudování infrastruktury pro PID (TT Podbaba – Suchdol, místní obslužné komunikace)
 • Prodloužení TT k Horoměřicím
 • Infrastruktura pro pěší
  a cyklisty z okolních obcíZpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Gabriela Lněničková

Gabriela Lněničková

radní městské části Praha-Suchdol

Modul: Projekty