BEVLAVA – cyklostezka Bečva – Vlára – Váh

Valašské Klobouky

Současný stav

V roce 2020 byla vybudována nová cyklostezka o délce téměř 11 km, která vede z Ústí u Vsetína, přes Valašskou Polanku až do Lužné. Současně se projektuje další úsek z Lužné, směrem na Lidečko a Horní Lideč. Celá cyklotrasa bude vyznačená novým číslem 57.

V Ústí u Vsetína by si ale cyklisté měli dát pozor na ukazatel Horní Lideč 19 km, neboť kdo plánuje dojet až tam, pak bude muset jet po sinici I/50. Na trase tak dnes potkáte mimo jiné lesní cestu, brod, louku a silnici I/50. 

Řešení

Cílem je postavit novou dálkovou mezinárodní cyklostezku BEVLAVA, která provede lidi krásnou krajinou moravsko-slovenského příhraničí, od Beskyd, přes Bílé Karpaty až do Pováží.

Proč název BE-VLA-VA? Cyklostezka v budoucnu propojí povodí řek Bečvy, Vláry a Váhu. Už teď si lidé mohou užít hotových 35 kilometrů s napojením na další cyklostezky – Bečvu a Vážskou cyklomagistrálu. 

Cyklostezka BEVLAVA je uceleným záměrem mikroregionů Hornolidečska, Valašského Klobucka a slovenských partnerů. Cílem projektu je vybudování spojité cyklostezky o celkové délce 50 km, která propojí obě příhraniční oblasti a zajistí jak obyvatelům, tak návštěvníkům velmi kvalitní a příjemné bezmotorové dopravní spojení.  Tato cyklostezka mezinárodního významu vede nádherným údolím řeky Vláry a překonává masiv Bílých Karpat. Díky své terénní náročnosti je velmi vhodná pro všechny věkové kategorie. Po její trase Vás provedou jednotné informační tabule, na kterých najdete zajímavosti z okolí.

Cílem této trasy je kromě jiného také zvýšit bezpečnost cyklistů, kteří v současnosti projíždějí po velmi frekventované silnici I/57.

Kromě vyřešení bezpečné bezmotorové dopravy pro místní je dalším přínosem spojení mezinárodních tras EuroVelo 4 (protínající celou Evropu od západu až na východ – Přerov) a EuroVelo 6 (vedoucí od Atlantiku k Černému moři – Bratislava)

Informace k cyklostezce naleznete také na webu https://www.bevlava.cz/

Fotodokumentace z června 2021 je na webu dobramesta.czZpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Karel Ptáček

Karel Ptáček

městský úřad Valašské Klobouky

Modul: Projekty