Cyklotrasa Třebíč – Vladislav – Náměšť nad Oslavou

Třebíč

Řešení

V okrese Třebíč postupují práce na cyklotrase, která má propojit města Třebíč a Náměšť nad Oslavou před městys Vladislav, který je pro nedalekou Třebíč spádový. V současné době jsou města propojena silnicí I/23 vedoucí z Brna do Jindřichova Hradce, přičemž již kategorie silnice napovídá, že o bezpečném pohybu cyklistů ale i chodců nemůže být řeč. Zástupci měst, městyse a obcí na trase si to uvědomují, proto v roce 2019 uzavřeli memorandum o spolupráci, čímž zahájili společné kroky k realizaci této cyklotrasy.

Celková délka cyklotrasy měří přibližně 25 km a je rozdělena na dvě části. Úsek Třebíč – Vladislav (po katastr Koněšína), pro kterou se připravuje dokumentace s cílem podat přibližně v polovině roku 2020 žádost o územní rozhodnutí. Úsek Vladislav – Náměšť nad Oslavou má hotovou studii, která bude po projednání zveřejněna (předpoklad polovina roku 2020).

Cyklotrasa se v co největší míře přimyká k železniční trati 240 a silnici I/23 tak, aby zajišťovala rychlé spojení a nefragmentovala krajinu. V úseku Třebíč – Vladislav je předpoklad použití asfaltu a šířky 4 m tak, aby byla komfortní pro každodenní rekreaci a dojížďku do zaměstnání. V úseku Vladislav – Náměšť nad Oslavou je pak koncipována jako hlavní trasa využívající stávající cesty s vedlejšími trasami, které napojují okolní obce.Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Ivana Cahová

Ivana Cahová

cyklokoordinátorka města

Modul: Projekty