Cyklostezka Lukavice-Libivá

Občanská iniciativa

Olomoucký kraj podporuje občanskou iniciativu Martina Rifflera a věří, že město Mohelnice a obce Lukavice a Libivá najdou pro obyvatele Lukavice řešení, aby nemuseli jezdit na kole do práce do Mohelnice po silnici I/44. Aktuální informace k 1. 1. 2023 jsou zatím takové, že se záměr opravy polní cesty podél železnice nedaří realizovat. Olomoucký kraj bude sledovat možnosti podpory i v roce 2023.

Řešení

Projekt počítá se zbudováním cyklostezky nahrazující přejezd úseku na I/44, alternativa je oprava polní cesty podél železnice.

Jelikož se každý den přepravuji na kole do zaměstnání ze Zvole do Mohelnice (cca 9 km), musím překonat zhruba 2 km po silnici I/44. Rozhodl jsem se tudíž pokusit tento úsek vyjednat a nahradit výstavbou cyklostezky kopírující zmíněnou silnici I/44. V loňském roce se již podařilo zrealizovat díky mohelnické radnici zhruba polovinu úseku.

Nabízela se ještě alternativa vyhnutí se nebezpečného úseku projetím podél železniční trati Lukavice-Libivá, v délce 3 km, tento úsek je však částečně v stavu pro kolo nesjízdné. Případná výstavba cyklostezky či oprava polní cesty se týká obce Lukavice a města Mohelnice, pod kterou spadá správa obce Libivá.

Výsledek

Trasa, která měla nahradit polní cestu podél železnice, se bohužel nepodaří vybudovat. Jednak je to nedostatkem financí, díky současné situaci kolem covidu a také tím, že se vytratilo prvotní nadšení starosty obce Lukavice. Vzhledem k plánovanému obchvatu obce Libivá, který má být dokončen v roce 2026-2027, starosta sdělil, že nepovažuje za důležité budovat cyklostezku, neboť za  šest let bude obchvat Libivé. Stávající sil. I/44 spadne do sil. III třídy a tak provoz zde bude minimální. A díky tomu se nepovažuje výstavba cyklostezky za nezbytnou, těch pět až šest let se už vydrží.

Další podrobnější info a moje další aktivity jsou uvedeny ve videu,které prezentuje  letošní druhý ročník spanilé jízdy.https://youtu.be/ngHI3-DkgOw

Akce je podporována Peticí se 400 podpisy.

Aktualizace 4. 6. 2020

Podařilo se rozšířit krajnici na I/44 v úseku Roudníky-Libivá a to v obou směrech.Podklad DK 32/63(makadam),vrchní vrstva recyklát. Hrubý povrch nabízí zatím jen částečné zvýšení bezpečnosti, dobrou zprávou je rozšíření a zpevnění krajnice.

Aktualizace 29. 8. 2020

Dne 29. 8. se konala spanilá jízda ze Zvole přes Vlachov a po I/44 na cyklostezku do Libivé a dále do Mohelnice na náměstí.

Akce byla zaměřena na podporu nejen cyklostezky, která lidi na kolech odvede bezpečně z I/44 ve směru na Mohelnici, ale i všech ostatních, které umožní bezpečně se pohybovat a poznávat krásy naší vlasti.

Aktualizace 7. 10. 2020

A takto vypadá cesta podél železniční trati nyní.

Aktualizace 28. 08. 2021

Po dvou letech definitivně padla oprava polní cesty podél železnice,neboť Dubická zemědělská nevyšla vstříc našim požadavkům na opravu. V současné době jsme začali s přípravou nové trasy, která by se mohla dopojit na Moravskou stezku a proto i realizace nového úseku by mohla dopadnout lépe, než v předchozím případě.Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:
Modul: Projekty