Žákovský městský parlament

Kutná hora

První setkání žákovského městského parlamentu, pilotního projektu, který v ČR zatím nebyl realizován, se konalo 13. prosince 2019. v Rytířském sále Vlašského dvora. Unikátní projekt Institutu H21 spojuje práci školních parlamentů se školním participativním (sdíleným) rozpočtem. Děti budou mít příležitost aktivně se zapojit a zlepšit veřejný prostor ve městě.

Řešení

Projekt má dvě fáze. První se odehrává a realizuje přímo ve školách. Mezi navrhovanými školními projekty jsou většinou posílení sítě wifi ve školách, vybudování odpočinkové zóny, nebo i instalace automatu na jídlo atd. Projekt však není omezen jen na interiér škol. Jeho jedinečnost spočívá v tom, že umožňuje dětem prostřednictvím svých zástupců přednést návrhy, co by si přály zlepšit ve veřejném prostoru. Ať už se jedná o parkové úpravy, dětská hřiště, veřejná sportoviště atd.

Zástupci jednotlivých škol budou prezentovat návrhy v žákovském městském parlamentu, budou usilovat o získání podpory, bude probíhat diskuze a hlasování. Příležitost aktivně se zapojit do dění ve městě ocenil Petr Franc z Gymnázia Jiřího Ortena. „Studenti mohou být slyšet, prosadit se a ovlivnit dění ve městě. To mi přijde naprosto skvělé,“ řekl a dodal, že o projektu na městské úrovni se na škole stále diskutuje.

Většinou se jedná o dopravní problematiku, například zajíždění městských autobusů ke škole, zjednosměrnění Jaselské ulice atd. Slyšet určitě budou nejen žáci středních, ale i základních škol. „Jsme opravdu moc rádi, že jsme se mohli zapojit do takového projektu. Budeme se snažit náš návrh prosadit,“ řekla Renata Rudolfová a prozradila, že by se děti rády zasadily o instalaci Havlovy lavičky a zvažují možné umístění.

K realizaci budou vybrány dva projekty za celkovou částku 150 tisíc korun z městského rozpočtu. Realizace dvou vítězných projektů by se měla uskutečnit ještě v daném školním, nebo alespoň kalendářním roce.

Výsledky

Nadaci H21 byla vybrána po provedení průzkumu trhu, zejména proto , že byla jediná schopna nabídnou funkční a reálné propojení dvou projektů – žákovského parlamentu a participativního rozpočtu. Po konzultacích se zástupci nadace byl vydefinován projekt, který je pilotní pro celou ČR a má tři úrovně.

  1. Žákovské PB na školách aktivizující stávající žákovské parlamenty účastí na konkrétních projektech v rámci školy.
  2. Žákovský městský parlament vtahující žáky všech škol do dění ve městě a disponující částkou 200 tisíc na rok 2020.
  3. Participativní rozpočet pro občany na rok 2020 pro který je počítáno s 1 milionem Kč.

H21 získala od města částku 86 900 kč, tato částka je konečná pro přípravu i běh tohoto projektu do konce roku 2020.Zpět na všechny aktivity

Ambasador projektu:
Modul: Projekty