Pardubický kraj - plány na výstavbu cyklostezek

Pardubický kraj se připojil k celonárodní kampani CykloVize2030, jejíž cílem je podpořit výstavbu ucelené a bezpečné dopravní cyklistické sítě, která pomůže zvýšit bezpečnost na českých cestách. Kraj pomáhá naplňovat CykloVizi2030 prostřednictvím své krajské Cyklostrategie. Přehled plánovaných páteřních cyklotras je možné si prohlédnout na mapovém portále.

Infoormace jsou aktuální k 5. 8. 2022 a budou se aktualizovat v nejbližším možné termínu (předpoklad je do 28. 2. 2023).

Zdroj: Pardubický kraj

Jaké jsou současné priority na výstavbu cyklostezek?

Priorita 1

Nejvýznamnější cyklotrasou a prioritou pro Pk je Labská stezka. Nositelem projektu výstavby infrastruktury je DSO Hradubická Labská a DSO Pardubická labská. Stav projektu k 5/2022 je přiložen v přílohách. Manažer obou DSO je Ing. Tomáš Jeřábek tel.: 724 900 137, který může poskytnout podrobné informace o aktuálním stavu atributů CT 2 na území Pk.

Priorita 2

Momentálně Pardubický kraj značí na svém území vybrané úseky (Plchůvky – Choceň – Brandýs n/O, Ústí n/O – Česká Třebová, Lanškroun – Hoštejn až v roce 2023) dálkovou cyklotrasu 8 „Severní magistrála" (Děčín – Ostrava) viz mapa níže zelená linie. Současně se jedná o trasování a financování infrastruktury na této trase v úseku Rybník - Lanškroun s případným využitím opuštěného drážního tělesa. Nositelem případného projektu výstavby infrastruktury bude pravděpodobně DSO Lanškrounsko a DSO Region Orlicko-Třebovsko (ROT). Podrobné informace o momentálním stavu atributů CT 8 v úseku  Rybník - Lanškroun Vám poskytne za DSO Lanškrounsko Mgr. Radim Vetchý, tel.: 465 385 220/Hynek Brýdl, tel.: 603 230 750 a za DSO ROT Mgr. Karel Švercl tel.: 734 129 527. Záznam ze společného jednání z 3.6.2022 viz příloha.

Priorita 3

Na dálkové CT 18 je plánovaná optimalizace z důvodu výstavby železničního koridoru. Informace o aktuálním stavu projektu může poskytnout manažer nositele projetu DSO ROT Mgr. Karel Švercl tel.: 734 129 527.

 

Starší informace

NÁZEV ÚSEK Aktualizace 2019, stav k 03/2019 Délka NÁKLADY (TIS. KČ)
Pardubická Labská Chvaletice - Týnec nad Labem záměr trvá, výkupy pozemků 2019, 2020 hotové UR, 2021 Realizace 5,7 34 912,5
Přelouč - Chvaletice Lhota - Chvaletice záměr trvá, výkupy pozemků 2019, 2020 hotové UR, 2021 Realizace 5,5 33 687,5
Pardubická Labská Přelouč - Trnávka záměr trvá, výkupy pozemků 2020, 2021 hotové UR, 2023 Realizace 10,2 62 475,0
Přelouč - Valy - Mělice Přelouč - Valy záměr trvá, výkupy pozemků 2020, hotové SP 2022, 2023 Realizace 2,0 12 250,0
Přelouč -Valy - Mělice Valy - Mělice záměr trvá, výkupy pozemků 2020, hotové SP 2022, 2023 Realizace 1,1 6 737,5
Pardubická Labská Pardubice - Přelouč Vybudováno cca 2 km, změna trasování, most Rosice - Svítkov - nevhodný pro cyklisty, krátký signál, p. starosta Králíček - Rosice
záměr trvá, výkupy pozemků 2020, hotové SP 2022, 2023 Realizace
12,5 76 562,5
Pardubice, Severovychodní tangenta Pardubice, u Kalvodů - u věznice stezka je vyprojektována spoleně s obchvatem (realizace obchavtu = realizace stezky) 3,9 23 887,5
Dříteč - Sezemice Dříteč - Dražkov - Lukovna - Sezemice malá část realizováno, záměr trvá, kontakt p. starosta Josef Petrenec, 2020 výkupy pozemků + UR, 2023 realizace 2,8 17 150,0
Cyklostezka Mechu a Perníku (Hradubická Labská) Bukovina n. L - Dříteč - Němčice malá část realizováno, záměr trvá, kontakt p. starosta Josef Petrenec, 2019 - 2020 výkupy pozemků + UR, 2020 - 2022 realizace 4,1 25 112,5
Cyklostezka Mechu a Perníku (Hradubická Labská) okolo Kunětické hory a napojení na Ráby malá část realizováno, záměr trvá, kontakt p. starosta Josef Petrenec, 2019 výkupy pozemků + UR, 2020 realizace 0,8 4 900,0
Svitavy - Polička Vendolí - Pomezí v realizaci, táhne Vendolí - DÚR 6,2 37 975,0
Sopotnice průjezd Sopotnicí výstavba cyklostezky, nezbytný úsek na dálkové páteřní trase s vedením mimo frekventovanou silnici 1.třídy I/14, hotova DÚR, ÚR vydáno 0,8 4 900,0
České Libchavy - Sopotnice   výstavba cyklostezky, nezbytný úsek na dálkové páteřní trase s vedením mimo frekventovanou silnici 1.třídy I/14, hotova DÚR, ÚR vydáno 1,4 8 575,0
Žamberk - Nekoř Žamberk - hráz Pastvinské přehrady Žamberk - Nekoř, zpracovává se DÚR 4,9 30 012,5
Městečko Trnávka - Jevíčko Městečko Trnávka - Lazy projektová příprava, mírně jiné trasování 0,9 5 512,5
Letohrad průjezd městem bezpečný průjezd městem, zpracovaná DSP, SP, investor zajišťuje dotaci 0,8 4 900,0
      63,6 389 550,0

Zdroj: Pardubický kraj

aktualizace: 6. 2. 2021Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty