Zlínský kraj - plány na výstavbu cyklostezek

Zlínský kraj se připojil k celonárodní kampani CykloVize2030, jejíž cílem je podpořit výstavbu ucelené a bezpečné dopravní cyklistické sítě, která pomůže zvýšit bezpečnost na českých cestách. Kraj pomáhá naplňovat CykloVizi2030 prostřednictvím své krajské Cyklostrategie. Přehled plánovaných páteřních cyklotras je možné si prohlédnout na mapovém portále.

Informace jsou aktuální k 1. 7. 2022 a budou se aktualizovat v nejbližším možné termínu (předpoklad je do 28. 2. 2023).

Zdroj: Zlínský kraj

Přehled byl zpracován na základě výzvy sbírat projektové dokumentace na výstavbu cyklostezek pro Národní plán obnovy. Do celkového součtu jsou zahrnuty jen projekty, u kterých se předpokládá realizace do konce roku 2023, kde se již pracuje na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, nebo stavební povolení. Více informací je dostupné na webovém portále spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

ORP

Název žadatele

Specifikace úseku cyklostezky

Délka úseku (km)

Předpokládáné náklady na výstavbu cyklostezky Kč (včetně DPH)

Předpokládané období realizace

Valašské Klobouky, Vseítn

Sdružení obcí Hornolidečska

II. ETAPA CYKLOSTEZKY BEČVA – VLÁRA – VÁH NA ÚZEMÍ OBCÍ HORNOLIDEČSKA
Lužná - Lidečko - Horní Lideč - Valašské Příkazy

11

102 850 000

2021-2022

Vsetín

Sdružení obcí Hornolidečska

Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, etapa č. I - část C, odbočka Valašská Polanka - Prlov

1,56

23 258 446

2020-2021

Vsetín

Lhota u Vsetína

od hranice katastru Rokytnice (Vsetín) po odbočku k šatnám FC Lhota

0,55

8 470 000

2021-2022

Zlín

MMZ

Lesní čtvrť - Kudlov

2,6

15 000 000

 

Zlín

MMZ

cyklostezka Lužkovice náves

0,2

7 000 000

 

Zlín

MMZ

Lužkovice - Klečuvka-etapa II.B

0,5

9 000 000

 

Zlín

MMZ

Klečůvka-Lípa-Zádveřice (studie)

0,7

13 000 000

 

Zlín

MMZ

cyklostezka podél KNTB

1,2

12 000 000

 

Zlín

MMZ

MK K pasekám

0,9

11 000 000

 

Zlín

MMZ

cyklosezka Čepkov - Jižní Svahy

0,5

6 000 000

 

VK

Město Valašské Klobouky

úsek Valašské Klobouky Palackého - Trhovisko

0,6617

          6 715 879

2020-2021

VK

Město Valašské Klobouky

Valašské Klobouky: úč. komunikace - úsek I/57 - EKOPARK

0,3850

             891 155

2020-2021

VK

Město Valašské Klobouky

Valašské Klobouky: Obslužné komunikace a parkovací plocha

0,2131

          1 358 778

2020-2021

VK

Město Valašské Klobouky

Valašské Klobouky: Místní komunikace - Koželužská

0,1925

             391 591

2020-2021

VK

Město Valašské Klobouky

Valašské Klobouky: Účelová komunikace - Královec

3,7396

        10 590 317

2020-2021

VK

Město Brumov-Bylnice

Svatý Štěpán - státní hranice - II. etapa

0,7950

        10 650 000

2020 - 2021

VK

Obec Rokytnice

Napojení Obce Rokytnice

1,0650

        12 075 800

2020-2022

VK

Obec Poteč

Místní komunikace

0,4500

             907 500

2021

VK

Obec Poteč

Cyklotrasa (účelová komun.)

1,3000

          7 260 000

2021

VK

Obec Poteč

Cyklostez. (podél hl.kom. I/57)

0,5000

        12 100 000

2022

VK

Obec Poteč

Cyklotr. (úsek - vlak-kom. I/57)

0,5000

          9 680 000

2021

UH

Obec Ostr. N.V.

Uh. Ostroh-Ostr. Nová Ves

1,5

6 000 390

2021

UB

Město Bojkovice

Krhov-Bzová

1,70

        12 700 000

2020

UB

Obec Drslavice

cyklotrasa UB-Drslavice-Hradčovice

7

        30 250 000

2021-22

UB

Město Uherský Brod

cyklotrasa UB - Vlčnov

4,2

        19 360 000

2022

UB

Město Uherský Brod

Uherský Brod - Prakšice

1,6

          9 075 000

2021

UB

Město Uherský Brod

lávka přes řeku Olšavu v Havřicích navazující na cyklostezku

0,04

        10 890 000

2022

UB

Město Uherský Brod

cyklistické stezky podél řeky Olšavy

8

        33 880 000

2023-2025

VM

Obec Krhová

Propojení ulice Luční a Beskydská a přiblížení  k cyklotrase 6016

0,44

3 358 555

 

VM

Město Valašské Meziříčí

Společný pás pro cyklisty a chodce ul. Sokolská (podél silnice III/05721)

0,55

12 100 000

2022

VM

Město Valašské Meziříčí

Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M. Alše - I. etapa (podél místní komunikace)

0,17

6 655 000

2022

VM

Město Valašské Meziříčí

Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M. Alše - III. etapa (podél místní komunikace)

0,48

19 965 000

2022

VM

Město Valašské Meziříčí

Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M. Alše - IV. Etapa (podél místní komunikace)

0,18

6 655 000

2023

VM

Město Valašské Meziříčí

Společný pás pro cyklisty a chodce a úprava stávajícího parkoviště na ul. Žerotínova (podél místní komunikace)

0,1

6 413 000

2021

VM

Město Valašské Meziříčí

Společný pás pro cyklisty a chodce na ul. Záhumenní a chodníky na ul. Krásenská (podél místní komunikace)

0,52

4 235 000

2022

Celkem

 

 

55,9919

461 736 411

 

Zdroj: Zlínskýkraj

Další projekty eviduje město KroměřížZpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty