Statutární město České Budějovice: plány na výstavbu cyklostezek do roku 2023

České Budějovice

Přehled byl zpracován na základě výzvy sbírat projektové dokumentace na výstavbu cyklostezek pro Národní plán obnovy. Do celkového součtu jsou zahrnuty jen projekty, u kterých se předpokládá realizace do konce roku 2023, kde se již pracuje na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, nebo stavební povolení. Více informací je dostupné na webovém portále spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

Informace:

V městě České Budějovice je evidováno celkem cca 8 větších projektů (a dalších několik menších) v různém stupni projektové připravenosti (dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení), díky kterým by bylo možné vybudovat cca 15 km nových cyklistických komunikací. Předpokládané náklady činí celkem cca 80 mil. Kč.

Cyklostezka Suchomelská I. etapa - stavební povolení - cca 14 mil.
Cyklostezka Suchomelská II. etapa (cyklostezka do prům. zóny) - DÚR - cca  14 mil.
Cyklostezka Labská - skrz obytné sídliště napojení na Vltavskou cyklostezku - stavební povolení - cca 12 mil.
Cyklostezka podél Severní spojky - DÚR - cca 25 mil.
Cyklostezka podél Zanádražní komunikace - DÚR - etapa 4b a 5 - cca 4 mil.
Cyklostezka Hraniční - Hlinská - DÚR - cca 4 mil.
Cyklostezka podél Husovy tř. - DÚR - cca 4 mil.
Cyklostezka do ul. E. Krásnohorské - cca 3 mil.

Zdroj: Magistrát města České BudějoviceZpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty