Město Mnichovo Hradiště: plány na výstavbu cyklostezek do roku 2023

Mnichovo Hradiště

Přehled byl zpracován na základě výzvy sbírat projektové dokumentace na výstavbu cyklostezek pro Národní plán obnovy. Do celkového součtu jsou zahrnuty jen projekty, u kterých se předpokládá realizace do konce roku 2023, kde se již pracuje na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, nebo stavební povolení. Více informací je dostupné na webovém portále spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

  • Lávka u Černé silnice přes Jizeru (vydáno ÚR, SP 2020, žádost o dotaci SFDI 2021, realizace 2021-2022) - předpokl. náklady 15 mil. Kč (0,5 km vč. navazující cyklostezky)
  • Lávka přes D10 u Mnichova Hradiště (hotová studie proveditelnosti, STS/DÚR 2021, DSP/DPS/DVZ 2022, realizace 2023-2024) - předpokl. náklady 30 mil. Kč (do 1 km vč. navazujících cyklostezek)

Výhled po roce 2023

  • Cyklostezka Greenway Jizera úsek Loukov - Bakov nad Jizerou (zpracovávána studie proveditelnosti, projektová příprava 2021-2025, stavba 2026-2030) - předpokl. náklady 200 mil. Kč (cca 22 km)
  • dále cyklopruhy v rámci rekonstrukce uličních prostor – např. hlavní tah městem ul. Víta Nejedlého

Poznámka - počet km nebyl dodán a tak byl proveden odhad, a to na základě výpočtu 1 km = 10,0 mil. Kč

Zdroj: Město Mnichovo HradištěZpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Ondřej Lochman

Ondřej Lochman

Mnichovo Hradiště, starosta

Modul: Projekty