Město Nový Jičín: plány na výstavbu cyklostezek do roku 2023

Nový Jičín

Přehled byl zpracován na základě výzvy sbírat projektové dokumentace na výstavbu cyklostezek pro Národní plán obnovy. Do celkového součtu jsou zahrnuty jen projekty, u kterých se předpokládá realizace do konce roku 2023, kde se již pracuje na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, nebo stavební povolení. Více informací je dostupné na webovém portále spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

Informace:

1) Výstavba nové cyklostezky v délce 600 m v úseku bývalé železniční trati s napojením na stávající cyklostezku Koleje (místní část Bludovice). PD pro SP hotová, odhadované náklady 8 mil. Kč: výstavba v příštím roce tj. 2021.

2) Výstavba společné stezky pro chodce a cyklisty v délce necelých 400 m s napojením na stávající cyklostezku Koleje (centrum města NJ). Zpracování PD na začátku příštího roku, odhadované náklady nejsou k dispozici, výstavba pravděpodobně příští rok tj. 2021.

3) Realizace cykloopatření (cyklostezka/cyklopruhy) na ul. Bohuslava Martinů (centrum města NJ) s návaznosti na již stávající cyklopruhy v délce 600m. Studie bude zadána na přelomu roku 2020/21, následně PD a realizace 2021/22. Odhadované náklady nejsou k dispozici.

Poznámka - počet km nebyl dodán a tak byl proveden odhad, a to na základě výpočtu 1 km = 10,0 mil. Kč

Zdroj: Město Nový JičínZpět na projekty

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty