Město Kopřivnice: plány na výstavbu cyklostezek do roku 2023

Kopřivnice

Přehled byl zpracován na základě výzvy sbírat projektové dokumentace na výstavbu cyklostezek pro Národní plán obnovy. Do celkového součtu jsou zahrnuty jen projekty, u kterých se předpokládá realizace do konce roku 2023, kde se již pracuje na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, nebo stavební povolení. Více informací je dostupné na webovém portále spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

Informace:

V městě Kopřivnice je připraven projekt výstavby a rekonstrukce cyklistické komunikace v délce 1 km, je na něj vydáno stavební povolení. Předpokládané náklady činí 2.668.250,17 Kč vč. DPH.


Zdroj: Město KopřivniceZpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty