Statutární město Hradec Králové: plány na výstavbu cyklostezek do roku 2023

Hradec Králové

Přehled byl zpracován na základě výzvy sbírat projektové dokumentace na výstavbu cyklostezek pro Národní plán obnovy. Do celkového součtu jsou zahrnuty jen projekty, u kterých se předpokládá realizace do konce roku 2023, kde se již pracuje na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, nebo stavební povolení. Více informací je dostupné na webovém portále spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

Informace:

Aktuálně město připravuje 15 větších infrastrukturních projektů v různém stupni přípravy a s předpokladem vícezdrojového finančního zajištění. Jedná se přibližně o 14,5 km nových komunikací pro cyklisty s odhadovanými náklady cca 120 mil. Kč.

Zdroj: Magistrát město Hradec KrálovéZpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty