Město Moravská Třebová: plány na výstavbu cyklostezek do roku 2023

Moravská Třebová

Přehled byl zpracován na základě výzvy sbírat projektové dokumentace na výstavbu cyklostezek pro Národní plán obnovy. Do celkového součtu jsou zahrnuty jen projekty, u kterých se předpokládá realizace do konce roku 2023, kde se již pracuje na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, nebo stavební povolení. Více informací je dostupné na webovém portále spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

Informace:

V Moravské Třebové se dokončují dokumentace na výstavbu 3 samostatných akcí, o celkové délce cca 11 km cyklostezek a předpokládaných nákladech 33,0 mil. Kč.

Poznámka - počet km nebyl dodán a tak byl proveden odhad, a to na základě výpočtu 1 km = 10,0 mil. Kč

Doplňující informace
Za svazek obcí Moravskotřebovska a Jevíčska bylo v roce 2020 zadáno zadávací řízení na trasování cyklostezek v rizikových částech regionu. Rozsah je do 50 km

Zdroj: Město Moravská TřebováZpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty