Statutární město Ostrava: plány na výstavbu cyklostezek do roku 2023

Ostrava

Přehled byl zpracován na základě výzvy sbírat projektové dokumentace na výstavbu cyklostezek pro Národní plán obnovy. Do celkového součtu jsou zahrnuty jen projekty, u kterých se předpokládá realizace do konce roku 2023, kde se již pracuje na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, nebo stavební povolení. Více informací je dostupné na webovém portále spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

Město Ostrava eviduje celkem 15 projektů v různém stupni projektové připravenosti (dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení), díky kterým by bylo možné vybudovat 22,8 km nových cyklistických komunikací. Předpokládané náklady činí 262 mil. Kč.

Foto z realizace Cyklotrasy F, U - Kaminského , Ječmínkova.

Zdroj: Magistrát město OstravaZpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty