Podjezd u Svitavy

Brno

Problematické křížení cyklistické trasy podél řeky Svitavy s frekventovanou čtyřproudovou komunikací na ulici Hladíkova vyřeší podjezd. Hotový by měl být do konce letošního roku.

Cyklistická trasa, která je součástí mezinárodního koridoru Eurovelo 9, je vedena podél řeky Svitavy. „V oblasti křížení s dopravně velmi vytíženou silnicí I. třídy na ulici Hladíkova v současné době neexistuje přímé a bezpečné překonání této komunikace. Přitom tímto kritickým místem projede více než patnáct tisíc automobilů denně.

Nejbližší legální variantou je přesun po chodníku na zhruba 180 m vzdálenou světelnou křižovatku. Většina chodců i cyklistů proto volí neorganizovaný a nebezpečný přejezd či přechod přes silnici. Návrh spočívá v přímém propojení dvou stávajících stezek, ze severu vedené od ulice Křenová a jižním směrem k ulici Černovická, pomocí nově vybudovaného úseku v podjezdu pod silničním mostem.

Předpokládané celkové výdaje: 20 336 137 Kč včetně DPH
Předpokládaná výše dotace: 14 566 334,40 Kč
Finanční účast města: 5 769 802,60 KčZpět na projekty

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty