Jilemnice - plány do roku 2023

Jilemnice

JILEMNICE - MARTINICE

Cyklotrasa je uvažována jako obousměrná dvoupruhová komunikace šířky 3,0 m s návrhovou rychlostí 30 km/hod. Uvažována je s integrovaným provozem pěších. Navržena je ve dvojím   provedení. S živičným povrchem do obrub s betonovými opěrami v zastavěném území obcí a  s povrchem z penetračního makadamu a zemními krajnicemi na lesních pozemcích. Příčný sklon je jednotný (2,5 %), v obloucích dostředný s uvážením vlivu klopení. Podélný profil koresponduje s povrchem terénu. Odvodnění pláně zajišťuje její příčný sklon (3%). Odvedení srážkových vod z obrusné vrstvy mimo těleso komunikace je zajištěno výsledným sklonem. Za krajnicí se předpokládá její vsáknutí vody, zaústění do vodoteče nebo je zajištěno odvedení podélnými příkopy.


 V rámci cenové rozvahy byly odhadnuty náklady pomocí jednotkové ceny – 1.500 Kč/m2. Při celkové délce 1700 m tedy činí 1.700 x 3 x 1.500…tj. 7,650.000,- Kč.
Objekty jsou odhadovány na 3,000.000,- Kč (mimoúrovnové křížení) a 250.000 křížení Jilemky. Celkové rozpočtové náklady zakázky tedy činí 10,900.000,- Kč.Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty