Na kole v Litomyšli

Litomyšl

Z on-line dotazníků mezi občany v rámci Evropského týdne mobility jasně vyplynulo, že Litomyšlané mají velký zájem o udržitelnou dopravu a že jim ve městě chybí lepší podmínky zejména pro bezpečnou cyklodopravu.

Problém

Bohužel v historickém městě, jakým je Litomyšl, je těžké doplňovat cyklopruhy, o cyklostezkách v centru nemluvě. To se v podstatě vždy pojí se zjednosměrněním silnice nebo výrazným omezením parkování - a ani jedno pak není akceptovatelné pro místní v dané ulici.

Řešení

Nicméně máme  tuto chvíli nastartovaných několik projektů, které vyjdou občanům v této oblasti vstříc:

  1. Nejdále je cyklostezka z Husovy čtvrti k největšímu zaměstnavateli SG Adfors - projekt i stavební povolení máme, nyní žádáme na SFDI o dotaci tak, abychom ideálně v roce 2022 mohli stavět
  2. Rádi bychom opravili 2 km místní komunikace od Kornic k Zahájské ulici s omezením dopravy tak, aby nad městem vznikla kvalitní cesta nejen pro pěší a cyklisty, ale i pro in-line bruslaře. V návaznosti na tuto komunikaci projektujeme "propojku" na ulici Václava Boštíka ta, aby se lidé dostali do města bez nutnosti využít rušnou Zahájskou ulici
  3. Zadali jsme také studii cyklostezky na Osík (s využitím bývalé komunikace ve vlastnictví kraje) a se starosty Janova a Strakova řešíme cyklostezku do Strakova, navazující na nově budované spojení cyklostezkou Janov-Strakov
  4. Máme dokončenou studii napojení areálu Perštýna s lávkou přes říčku Loučnou z místní částí Lány. Zde nás však čeká ještě spousta práce z důvodu potencionálního zvýšení hladiny povodně v případě zvýšeného průtoku Loučné - jednáme s Povodním Labe a budeme muset oslovovat vlastníky všech dotčených pozemků.

Po městě a zejména v okrajových částech plánujeme další drobné ulehčení pro cyklisty a do budoucna největším projektem v této oblasti je studie na možné využití stávajícího průtahu městem I/35 na parkování a pro cyklodopravu v okamžiku, kdy bude kolem Litomyšle vybudována dálnice D35. To jsou ale plány na opravdu dlouhou dobu...Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Daniel Brýdl

Daniel Brýdl

Litomyšl, starosta

Modul: Projekty