Drobná opatření na podporu cyklodopravy v Olomouci

Město Olomouc dlouhodobě realizuje plán realizace drobných cyklistických opatření, která mohou výrazným způsobem přispět k rozvoji cyklodopravy ve městě. Při realizaci se vycházelo z platné české legislativy a zejména z TP 179 (Technické podmínky "Navrhování komunikací pro cyklisty"). Město se zaměřilo na tato opatření:

  • 1. Ochranný pruh pro cyklisty, vyhrazený pruh pro cyklisty.
  • 2. Stezka pro chodce s povoleným vjezdem pro cyklisty,
  • 3. Cyklisté v obousměrkách.
  • 4. Pěší zóna s povoleným vjezdem cyklistů na sílištích
  • 5. Zóna s preferencí pěší dopravy s povoleným vjezdem cyklistů v parku

Výčet realizovaných opatření může být jistě inspirující pro všechny česká města.

1. Ochranný pruh pro cyklisty, vyhrazený pruh pro cyklisty

Kde dané opatření již funguje? Např. na ulici Pasteurova (realizace 11/2020)

2. Stezka pro chodce s povoleným vjezdem pro cyklisty

Kde dané opatření v Olomouci již funguje? Například na chodníku u hlavního nádraží (ul. Fibichova).

3. Cyklisté v obousměrkách

Kde dané opatření v Olomouci již funguje? Dá se říci, že skoro každá jednosměrka je v Olomouci přístupná pro cyklisty.

4. Pěší zóna s povoleným vjezdem cyklistům

Kde dané opatření v Olomouci již funguje? Město Olomouc již od roku 1991 postupně rozšiřuje Pěší zónu, kde je umožněn vjezd cyklistům.

5. Zóna s preferencí pěší dopravy s povoleným vjezdem cyklistům v parku

Kde dané opatření v Olomouci již funguje? Olomouc je známé tím, že v parcích cyklisté mohou jezdit na vybraných stezkách.Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Miroslav Žbánek

Miroslav Žbánek

Olomouc, primátor

Modul: Projekty