Břeclav - plány na výstavbu cyklostezek do roku 2023

Břeclav

Přehled byl zpracován na základě výzvy sbírat projektové záměry na výstavbu cyklostezek pro Národní plán obnovy. Do přehledu jsou zahrnuty projekty, u který se přepokládá realizace do konce roku 2023, kde se již pracuje na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, nebo stavební povolení.  

1) Cyklostezka Včelínek (úsek II.; Poštorná, stavidlo)

Stručný popis: Jedná se o novostavbu cyklostezky v Břeclavi, která umožní chodcům a cyklistům pohybujícím se mezi centrem města a místními částmi Poštorná a Charvátská Nová Ves vyhnout se dopravě přetížené silnici na ulici Hlavní a třídy 1. máje a využít bezpečnou komunikace bez negativních vlivů hluku a imisí.

  • Délka stezky: 0,864 km
  • Cena dle kontrolního rozpočtu: 7.138.555 Kč vč. DPH
  • Stav: DUSP, pravomocné stavební povolení

 

2) Lávka Včelínek

Stručný popis: Jedná se o novostavbu lávky před odlehčovací rameno řeky Dyje. Navazující etapa cyklostezky Včelínek, nezbytný úsek, který je potřeba vybudovat za účelem propojení I. a II. úseku cyklostezky.

  • Délka lávky: 22,54 m
  • Cena dle kontrolního rozpočtu: 4.597.725 Kč vč. DPH
  • Stav: DUSP/PDPS, v současné době probíhá inženýring

 

3) Bratislavská – smíšený prostor pro chodce a cyklisty

Stručný popis:

Jedná se o výstavbu společného prostoru pro chodce a cyklisty v intravilánu města Břeclavi na ul. Bratislavská podél komunikace II/425. Společná stezka pro chodce a cyklisty bude vybudována mimo hlavní dopravní prostor.

  • Délka stezky: 0,320 km
  • Cena dle kontrolního rozpočtu:  2.056.026 Kč vč. DPH
  • Stav: DUSP, pravomocné stavební povolení

Zdroj: Město Břeclav

 

 Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty