Prostějov - plány na výstavbu cyklostezek do roku 2023

Prostějov

Plány na výstavbu cyklostezek do roku 2023

  • CS Anenská                                   197 m       2,8 mil. Kč        DUSP z 11/2019
  • CS Okružní I. a II. etapa              350 m    12,9 mil. Kč         DSP
  • CS Pod Kosířem III. etapa           150 m      1,6 mil. Kč         DSP, podaná žádost na Olomoucký kraj (2021)
  • CS Pod Kosířem IV. etapa             32 m      0,3 mil. Kč        DSP, podaná žádost na Olomoucký kraj (2021)
  • CS Říční                                          900 m    12,6 mil Kč         Zpracována DÚR – zastaveno, pokračování akce bude součástí návrhu rozpočtu města v roce 2022
  • CS Průmyslová                              960 m    13,4 mil. Kč        probíhá inženýrská činnost k DÚR + DSP
  • CS Určická I. a II. etapa               1800 m  25,2 mil. Kč        DUR z 2/2020 – probíhá územní řízení
  • CS Romže (úsek J)                       1200 m  11,0 mil. Kč         DÚR + DSP – zadáno zpracování
  • CS Za Olomouckou (severní obchvat)  - 450 m    5,5 mil. Kč    připravuje se zadání PD DÚR + DSZpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty