Školní ulice v Praze

COVID-19 se projevil ve velkém také v dopravě. I po skončení opatření ale cesty do škol budou, stejně jako před jejich uzavřením, stále ve velké míře záviset na dovážení dětí automobily.

 

Praha chce zvýšit bezpečnost v době, kdy děti míří do škol, v září 2020 proto představilo pilotní projekt „Školní ulice“. Během školního provou byl upraven dopravní režim v blízkém okolí vybraných školských zařízení. Ten zahrnoval zákaz vjezdu motorových vozidel do prostoru před školou po krátkou dobu (zpravidla 30 minut) před ranním začátkem vyučování.

Školní ulice v Praze vznikly díky spolupráci odboru dopravy Magistrátu hl. města Prahy, Městské části Praha 20 a dvou základních škol - ZŠ Stoliňská a FZŠ Chodovická. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost u škol a upozornit na alternativní možnosti dopravy do základních škol.

 

Z průzkumu organizace Pražské matky (nově Pěšky městem) vyplývá, že do školy je ráno dováženo na některých pražských školách až 40 % dětí. Tento trend má podle nich mnoho negativních důsledků. Děti pohybující se v okolí školy jsou ve zvýšené míře ohrožovány parkujícími a otáčejícími se automobily a velká koncentrace motorových vozidel měřitelně zhoršuje kvalitu ovzduší v místě.

 

Školní ulice by se tak do budoucna mohla stát nástrojem, který učiní prostor před školou bezpečnější, a tím pomůže vytvořit lepší podmínky pro aktivní docházku dětí. Již po řadu let se úspěšně uplatňuje v řadě zemí západní Evropy, nově od června 2020 též ve středočeských Říčanech. Také v rámci epidemiologických opatření na jaře 2020 byl tento zvláštní dopravní režim zaveden u patnácti základních škol v nizozemském Haagu – prostor oproštěný od aut dovoluje dodržet docházejícím na ulici předepsané hygienické odstupy.

 

Zjednodušeně se jedná o úpravu dopravního provozu, kdy po krátkých 30 minut před začátkem školního vyučování do ulice před školou nesmí vjíždět žádná motorová vozidla. Prostor tak zůstane klidný a bezpečný pro místní obyvatele i pro všechny, kdo dorazí do školy po svých, na kole, koloběžce či jiným způsobem. Zákaz vjezdu je řešen dopravními značkami a také fyzickou zábranou z dopravních kuželů – kužely mohou být nakrátko odsunuty tak, aby mohli ze školní ulice kdykoli vyjet rezidenti a ke škole se dostala vozidla přepravující držitele karty ZTP. Klíčová je spolupráce školy s rodiči – jsou to právě oni, kdo u míst uzávěry podávají zájemcům informace o projektu.

 

Důležitou součástí celé věci je plán doporučených tras do školy - mapuje vše, co je v okolí zapojených škol důležité pro dojíždějící městskou hromadnou dopravou, na kole či pěšky. Tyto cesty pomohou rodičům i dětem naučit se dorazit do školy i ze školy bezpečně a – pokud možno - bez nutnosti využít automobil. Pokud se dojížďce autem nelze vyhnout, jsou zde popsány možnosti parkování.

 

Více informací na webu Čistou stopou Prahou

 

Zdroj: MHMPZpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty