Labská stezka v Ústeckém kraji

Přestože Labská stezka byla vyznačena už v roce 2000 a hojně byla využívána cyklisty v celém vedení trasy na území Ústeckého kraje, převážná část úseků měla nevyhovující technické a bezpečnostní parametry. V roce 2005 se Ústecký kraj spolu s městy po trase rozhodl vybudovat bezpečné cyklostezku v celé délce. V roce 2021 hlásí Ústecký kraj skoro hotovo. Chybí už jen dva krátké úseky. Celková délka Labské stezky v Ústeckém kraji činí 122,0 km, z toho samostatné a bezpečné cyklostezky činí celých 97,5 km.

Web k výstavbě:https://labskastezka.stredohori.cz/vystava/
Turistický web k Labské stezce v Ústeckém kraji :https://labskastezka.stredohori.cz

Labská stezka - úseky v režimu cyklostezky

Celkově má cyklotrasa č. 2 - Labská stezka v Ústeckém kraji 96 km a z toho cyklostezek je celkem 73,7 km.

Do celkového součtu lze ještě připočítat dalších 8 km. Jde o cesty, které nemají ideální povrch (např. lesní cesta v Račicích u kanálu) a o cesty, kde je umožněn vjezd automobilů, ale prakticky nikdo tam nejezdí (asfaltky mezi poli – přístup pro zemědělce – např. mezi Vědomicemi a Lounkami).

V součtu se tak jedná o 81,5 km bezpečných cyklistických komunikací.

Další zbylé km jsou průjezdy přes obce a města (většinou s malou frekvencí automobilové dopravy).

K Labské stezce se ještě počítá cyklotrasa 2A - alternativní trasa Labské stezky (po druhém břehu než hlavní trasa). Ta má dvě části v celkové délce 26 km a z toho je v režimu cyklostezky 8,5 km a dalších 16 km je v režimu bezpečné cyklistické komunikace

Úseky cyklotrasy 2A - https://mapy.cz/s/bozafuhafu

V režimu cyklostezky

Další bezpečné cyklistické komunikace

 

Ke stažení

Cyklostezky ÚK.xlsx (14 kB)Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty