Plány na výstavbu cyklostezek do roku 2023: souhrnné informace za Středočeský kraj

Středočeský kraj

Přehled byl zpracován na základě výzvy sbírat projektové dokumentace na výstavbu cyklostezek pro Národní plán obnovy. Do celkového součtu jsou zahrnuty jen projekty, u kterých se předpokládá realizace do konce roku 2023, kde se již pracuje na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, nebo stavební povolení. Více informací je dostupné na webovém portále spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

Možnost realizace do roku 2023, včetně. Zpět na projekty

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty