Plány na výstavbu cyklostezek do roku 2023: souhrnné informace za Středočeský kraj

Středočeský kraj

Přehled byl zpracován na základě výzvy sbírat projektové dokumentace na výstavbu cyklostezek pro Národní plán obnovy. Do celkového součtu jsou zahrnuty jen projekty, u kterých se předpokládá realizace do konce roku 2023, kde se již pracuje na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, nebo stavební povolení. Více informací je dostupné na webovém portále spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

V nejpokročilejším stádiu přípravy je DPT Labská stezka CT2 se 4 projekty s ukončeným, nebo probíhajícím stavebním řízením o povolení stavby, 2 projekty ve fázi zpracovávání DUR a s dalšími 2 projekty se schválenými projektovými záměry a zajištěným financováním projektové přípravy z rozpočtu SK.

Dále je v pokročilém stadiu přípravy severní část Vltavské cyklistické cesty CT7 (VCC) s náročným a drahým projektem v úseku Úholičky-Libčice s platným ÚR, který je klíčový pro zprůjezdnění celé trasy mezi Prahou a Kralupy nad Vltavou. Další projekt na cyklostezku v úseku Zdiby -Klecany je ve fázi zpracovávání DUR, na další cyklostezky v úseku VCC Klecany -Kralupy je zpracovávána studie a na levobřežní cyklostezku v úseku Nelahozeves - Lužec nad Vltavou je schválený projektový záměr, zajištěno financováním projektové přípravy z rozpočtu SK a připravena veřejná zakázka (VZ) na zpracování studie.

Na DPT Praha–Plzeň–Regensburg CT3 je připravena stavba cyklostezky v úseku Hořovice - Kotopeky se zajištěným financováním ze SFDI (stavebník město Hořovice), ve fázi DSP je nová lávka pro cyklisty a chodce přes Berounku v obci Hlásná Třebaň (stavebník obec Hlásná Třebaň), probíhá územní řízení na cyklostezku Karlštejn - Srbsko (stavebník obec Srbsko) a na cyklostezky v úseku Řevnice - hranice Karlštejn/Srbsko je zpracovávána studie. Na DPT Greenway Jizera CT17 je připravena stavba lávky v Mnichově Hradišti se zajištěným financováním ze SFDI (stavebník město Mnichovo Hradiště), ve fázi DSP je projekt lávky přes Jizeru s navazující cyklostezkou v lokalitě Krásná louka (stavebník město Mladá Boleslav), jsou zpracovány studie na úseky Loukov - Bakov a Mladá Boleslav - Benátky nad Jizerou a v současnosti je připravována VZ na DUR.

Na DPT Česko-moravská stezka CT1 je zpracována studie Kladenské drážní cesty v úseku Praha - Kladno na opuštěném drážním tělese z něhož bude přeložena železniční trať do nové stopy, je schválen projektový záměr, zajištěno financováním další projektové přípravy z rozpočtu SK, v současnosti se připravuje VZ na DUR a probíhá příprava přesunu pozemků SŽ pro stavbu cyklostezky na SK. Nositelem a stavebníkem výše uvedených akcí je Středočeský kraj, pokud není v závorce uvedeno jinak.

Z PRT je v nejpokročilejším stádiu přípavy je 2c) Bystřice – Votice na opuštěném drážním tělese z něhož byla přeložena železniční trať Praha - Tábor do nové stopy. Je připravena stavba cyklostezky v úseku Votice - Olbramovice se zajištěným financováním ze SFDI a v úseku Olbramovice - Bystřice je příprava stavby cyklostezky ve vázi DSP (stavebník obou akcí DSO Mikroregion Voticko)."Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty