Středočeský kraj- plány na výstavbu cyklostezek

Středočeský kraj se připojil k celonárodní kampani CykloVize2030, jejíž cílem je podpořit výstavbu ucelené a bezpečné dopravní cyklistické sítě, která pomůže zvýšit bezpečnost na českých cestách. Kraj pomáhá naplňovat CykloVizi2030 prostřednictvím své krajské Cyklostrategie.

V nejpokročilejším stádiu přípravy je DPT Labská stezka CT2 se 4 projekty s ukončeným, nebo probíhajícím stavebním řízením o povolení stavby, 2 projekty ve fázi zpracovávání DUR a s dalšími 2 projekty se schválenými projektovými záměry a zajištěným financováním projektové přípravy z rozpočtu SK.

Dále je v pokročilém stadiu přípravy severní část Vltavské cyklistické cesty CT7 (VCC) s náročným a drahým projektem v úseku Úholičky-Libčice s platným ÚR, který je klíčový pro zprůjezdnění celé trasy mezi Prahou a Kralupy nad Vltavou. Další projekt na cyklostezku v úseku Zdiby -Klecany je ve fázi zpracovávání DUR, na další cyklostezky v úseku VCC Klecany -Kralupy je zpracovávána studie a na levobřežní cyklostezku v úseku Nelahozeves - Lužec nad Vltavou je schválený projektový záměr, zajištěno financováním projektové přípravy z rozpočtu SK a připravena veřejná zakázka (VZ) na zpracování studie.

Na DPT Praha–Plzeň–Regensburg CT3 je připravena stavba cyklostezky v úseku Hořovice - Kotopeky se zajištěným financováním ze SFDI (stavebník město Hořovice), ve fázi DSP je nová lávka pro cyklisty a chodce přes Berounku v obci Hlásná Třebaň (stavebník obec Hlásná Třebaň), probíhá územní řízení na cyklostezku Karlštejn - Srbsko (stavebník obec Srbsko) a na cyklostezky v úseku Řevnice - hranice Karlštejn/Srbsko je zpracovávána studie. Na DPT Greenway Jizera CT17 je připravena stavba lávky v Mnichově Hradišti se zajištěným financováním ze SFDI (stavebník město Mnichovo Hradiště), ve fázi DSP je projekt lávky přes Jizeru s navazující cyklostezkou v lokalitě Krásná louka (stavebník město Mladá Boleslav), jsou zpracovány studie na úseky Loukov - Bakov a Mladá Boleslav - Benátky nad Jizerou a v současnosti je připravována VZ na DUR.

Na DPT Česko-moravská stezka CT1 je zpracována studie Kladenské drážní cesty v úseku Praha - Kladno na opuštěném drážním tělese z něhož bude přeložena železniční trať do nové stopy, je schválen projektový záměr, zajištěno financováním další projektové přípravy z rozpočtu SK, v současnosti se připravuje VZ na DUR a probíhá příprava přesunu pozemků SŽ pro stavbu cyklostezky na SK. Nositelem a stavebníkem výše uvedených akcí je Středočeský kraj, pokud není v závorce uvedeno jinak.

Z PRT je v nejpokročilejším stádiu přípavy je 2c) Bystřice – Votice na opuštěném drážním tělese z něhož byla přeložena železniční trať Praha - Tábor do nové stopy. Je připravena stavba cyklostezky v úseku Votice - Olbramovice se zajištěným financováním ze SFDI a v úseku Olbramovice - Bystřice je příprava stavby cyklostezky ve vázi DSP (stavebník obou akcí DSO Mikroregion Voticko)."

Informace jsou aktuální k 1. 1. 2023Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty