Třebíč na kole

V Třebíči byly během roku 2021 vyznačeny opatření pro cyklisty, která pomohou k lepší orientaci při průjezdu městem a zvýší bezpečnost provozu. Součástí je nový web www.trebicnakole.cz, jehož cílem je o nových opatřeních pro cyklisty informovat. Tento městský cykloportál také radí, kudy se na kole na různá místa bezpečně dostat.

Město nechalo během roku 2020 zrevidovat dosavadní značené cyklotrasy. Kromě několika úseků stezek bude vyznačen nový cyklookruh, který povede kolem významných třebíčských památek i zelenými údolími Třebíče a jejího okolí. Povede z Karlova náměstí přes židovskou čtvrť, Týnským údolím přes Hájek, k Lubí, dále Ptáčovským žlebem zpět k řece na východní okraj Třebíče k Vladislavské výpadovce. Okruh bude pokračovat podél Sportovní ulice přes lávku do Lorenzových sadů a dále přes Horka-Domky. U Terůvek se okruh potká s cyklotrasou č. 26, po které povede na Polanku a zpět do centra.

Vítanou novinkou budou cyklopruhy a cyklokoridory přímo na silnicích, díky kterým se bude možné pohybovat na kole v ulicích Třebíče bezpečněji.

Text a foto: Třebíčský zpravodaj, březen 2021Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Ivana Cahová

Ivana Cahová

pracovnice městského úřadu

Modul: Projekty