Město Kroměříž: plány na výstavbu cyklostezek do roku 2023

Kroměříž

Přehled byl zpracován na základě výzvy sbírat projektové dokumentace na výstavbu cyklostezek pro Národní plán obnovy. Do celkového součtu jsou zahrnuty jen projekty, u kterých se předpokládá realizace do konce roku 2023, kde se již pracuje na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, nebo stavební povolení. Více informací je dostupné na webovém portále spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

Informace:

V Kroměříži se připravuje projektová dokumentace na cyklostezku, která propojí město Kroměříž s Olomouckým krajem. Dokumentace bude hotová v létě roku 2021. Na realizaci cyklostezky bude město následně potřebovat cca 12 mil. Kč. Cyklostezka je dlouhá 1,3 km, ale je náročná z důvodu řešení pod dálničním mostem vedle dráhy.

Další záměry:

  • V roce 2021 něsto plánuje uvolnit 1 mil. Kč na svislé a vodorovné značení, informační systém a propagaci cyklodopravy a cykloturistiky.
  • Město připravuje koncepci rozvoje cyklodopravy, která bude hotová na jaře 2021, součástí bude hlavní výkres s investičním plánem výstavby cyklostezek
  • Dále se připravují studie několika cyklostezek a stezek pro pěší a cyklisty, které by měly pokrýt velké mezery v infrastruktuře. Je nutné propojit s městem nejen několik místních částí města, ale také okolní obce. Tyto investice mohou být až 35 mil. Kč. Město věří v dotační podporu těchto projektů a očekává také větší podporu ze strany kraje, který nevyvíjí iniciativu v rámci tras, které propojují regiony.

 

Zdroj: Město KroměřížZpět na projekty

Ambasador projektu:

Martin Gabryš

Martin Gabryš

kartograf, Kroměříž

Modul: Projekty | výpis projektů