Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Miloš Musil

Oslavany

Uvozovky
Nejhezčí pohled na svět je ze sedla kola, ale na přeplněných silnicích je to ruská ruleta.

Jsem ambasadorem projektů

Mikroregion Ivančicko: plány na výstavbu cyklostezek do roku 2028

Problém Hlavním nástrojem, jak mohou města zvyšovat podíl aktivní dopravy, je stavba bezpečné infrastruktury. Podle opakovaných průzkumů jsou hlavní bariéry pro větší využití jízdního...

cyklostezka Oslavany-Ivančice

Bývalé nezpevněné a často blátivé cesty mezi Oslavany a Ivančicemi na jihozápadním Brněnsku, kterým se raději cyklisté a pěší vyhnuli a riskovali jízdu či chůzi po nebezpečné krajské...

Dopravní cesta pro cyklisty č. 9 - Průjezd kaňonovitého údolí řeky Oslavy ze Senorad do Ketkovic.

Aktualizace a novinky k 29. 8. 2023 viz níže Cílem projektu je zajistit průjezd kaňonovitého údolí řeky Oslavy ze Senorad do Ketkovic. Je zde účelová neudržovaná kdysi prašná silnice,...

Něco o mně

Narodil jsem se necelý rok po válce v Ivančicích, vystudoval jsem Pedagogickou fakultu a 33 let učil. Po vojně jsme osm let s manželkou Martou, také tělocvikářkou, vyučovali ve Vlasaticích. Začal jsem se školními dětmi s atletikou a sám jsem také běhal. Po přestěhování do Oslavan v roce 1976 jsem založil atletický oddíl a trenéra dělám dodnes. Víc než 10 let jsem závodil na kole. Po roce 1989 jsem oprášil své závodní kolo a díky tomu jsem poznal Dolomity, Alpy, Mont Ventoux v Provence a mnoho jiných krásných míst.

Tři volební období jsem byl místostarostou Oslavan a funkci jsem vykonával do svého těžkého onemocnění v roce 2009. S cyklotrasami jsem začal už první rok na radnici. Oslovil jsem zástupce 6 měst z Jihozápadního Brněnska a podařilo se nám pomocí dotací ČEZ vytvořit síť značených cyklotras KČT. Jsem autorem šesti cyklotras „odněkud někam“ a čtyř okruhových tematických cyklostezek se startem na Oslavanském zámku, celkem asi 500 km tras.

Jsem velmi rád, že můj nástupce ve funkci místostarosty Svaťa Staněk pokračuje v tom, co jsem začal. Dotáhl do konce vybudování cyklostezky Oslavany – Ivančice. Vytvořili jsme dobrý tandem a naším cílem je, spolu s dalšími pracovitými lidmi z cyklokoordinační komise Mikroregionu Ivančicko, realizovat cyklostezku, která zajistí bezpečný průjezd cyklistů Mikroregionem. V délce 26 km vede od Ketkovic, přes Oslavany, Ivančice, Moravské Bránice do Dolních Kounic a umožní propojení Vysočiny s Pálavou, Mikulovskem, Znojemskem s návazností na Rakousko a Slovensko.

Velké díky patří manželce. Bez ní bych nezvládl těžké období nemoci ani bych nemohl věnovat tolik času své práci na úkor rodiny. Na ní ležela po celou dobu našeho společného života tíha starostí o domácnost i výchova dvou synů, protože tatínek prostě neměl pořád čas. Přitom učila, dělala trenérku a i teď pomáhá při zajišťování tradičních atletických a cyklistických akcí.

Chceme, aby do naší neprávem opomíjené oblasti (Snad proto, že byla vždy vnímána jako průmyslová, což už takřka třicet let neplatí), na rozhraní Dyjsko-Svrateckého úvalu a Vysočiny s krásnými přírodními parky v hlubokých údolích řek Chvojnice, Oslavy a Jihlavy, se zříceninami starých hradů, klášterů a s množstvím dalších historických památek, přijížděli cyklisté a využívali všeho, co Město Oslavany a celé Jihozápadní Brněnsko nabízí.

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).