Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Jarka Sedláková

netradiční venkovská úřednice se srdcem mentorky

Uvozovky
Kdo chce změnit svět, musí nejprve změnit sám sebe.

Jsem ambasadorem projektů

Cesty strmilovské vody

Dobrovolníci z místní knihovny ve Strmilově upravili veřejná místa po obci ideově propojená tématem vody. U tří obecních pump se objevily víly – patronky vody vyřezané z dubového dřeva,...

Něco o mně

Pomáhá vesnickým lídrům k tomu, aby ve své obci vytvořili podmínky pro dobré vztahy mezi lidmi, komunitní rozvoj a smysluplné žití. Za lídry pokládá  není starosty a zastupitele ale třeba i knihovnici nebo místní učitelku.

Věří, že v lidech najde a podpoří to dobré, co v nich je. Se srdcem na dlani s vytrvalostí zahajuje (i dokončuje) místní komunitní projekty podporující udržiteléí žití na vesnici – lidské, sociální i enviromentální.

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).