Cesty strmilovské vody

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Dobrovolníci z místní knihovny ve Strmilově upravili veřejná místa po obci ideově propojená tématem vody. U tří obecních pump se objevily víly – patronky vody vyřezané z dubového dřeva, květiny, lavičky a keře. Na začátku projektu stálo rozhořčení nad tím, že někdo parkuje nad studnou a chuť party lidí to změnit. Obyvatelé Strmilova se zájmem o své okolí společně v roce 2019 hledali kromě způsobů propagace ochrany vody i cesty k sobě navzájem. Chtěli oživit sousedské vztahy, zvelebit veřejná prostranství kolem studní a probudit u lidí zájem o veřejný prostor.

Dobrovolníci z knihovny ve Strmilově upravili veřejná místa spojená s vodou. U obecních pump se objevily víly – patronky vody vyřezané z dubového dřeva, květiny, lavičky a keře. Zajímavým výstupem je  štěrkový záhon s rostlinami  vhodnými do sucha (použitelných i v dopravních koridorech).

Kromě výsledků viditelných ve veřejném prostoru jsme vzbudili diskusi o smyslu našeho konání. Snad jsme zanechali stopu v myslích dětí i dospělých, kteří se o náš projekt zajímali, pomohli nám nebo alespoň se přišli společně projít. Komunitní rozvoj se zázemím v místní knihovně rozvíjíme cíleně, je zde potenciál měnit zaběhlé stereotypy a dívat se na věci jinak.

   

  Shrnutí
  • Charakteristika: Cesty strmilovské vody
  • Investor: Nadace Via a město Strmilov
  • předkladatel do soutěže: Město Strmilov
  • Autorský tým: neformální skupina místních dobrovolníků vedená Jaroslavou Sedlákovou
  • Dodavatel:  pracovníci města a dobrovolníci
  • realizace: 2019

  Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

  Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.  Zpět na všechny proměny

  Ambasador projektu:

  Jarka Sedláková

  Jarka Sedláková

  netradiční venkovská úřednice se srdcem mentorky

  Modul: Projekty