Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Roman Meliška

občan

Jsem ambasadorem projektů

Na kole v každém věku

Problém Samota, sociální izolace, mezigenerační bariéry. Je celkem jedno, který úhel pohledu si člověk vybere, faktem zůstává, že dnešní uspěchaná společnost přináší všechny tyto...

Něco o mně

Obsah pro Vás připravujeme.

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).